source: 2010/23/sijoseha/WandererBrainExample/Peli.cs @ 677

Revision 677, 2.1 KB checked in by sijoseha, 13 years ago (diff)

Vaeltavalle aivolle esimerkki

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6namespace WandererBrainExample
7{
8    public class Peli : PhysicsGame
9    {
10        protected override void Begin()
11        {
12            // Luodaa uusi pallo peliolio ja asetetaan sen muodoksi
13            // ympyrä ja alkusijainniksi kentän keskipiste.
14           
15            PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(40, 40);    // Luodaan uusi fysiikkaolio
16            pallo.Shape = Shapes.Circle;                        // Asetetaan olion muodoksi ympyrä
17            pallo.Position = new Vector(0, 0);                  // Asetetaan olion aloituspisteeksi kentän keskipiste
18            Add(pallo);                                         // Lopuksi lisätään pallo kentälle
19
20            // Luodaan uudet vaeltajatyyppiset aivot
21            WandererBrain vaeltajanAivot = new WandererBrain();
22
23            // Luodaan pisteet joissa olion halutaan käyvän
24            Vector piste1 = new Vector(-200, -200);
25            Vector piste2 = new Vector(200, 200);
26            Vector piste3 = new Vector(100, -100);
27
28            // Lisätään aivoille pisteet joissa olion halutaan käyvän
29            vaeltajanAivot.Add(piste1, piste2, piste3);
30
31            // Asetetaan aivot aktiiviseksi
32            vaeltajanAivot.Active = true;
33
34            //vaeltajanAivot.MovingType = linear;
35
36            // Asetetaan vaeltajalle liikkumisnopeus
37            vaeltajanAivot.MovingSpeed = 200;
38
39            // Asetetaan pallon aivoiksi vaeltajan aivot
40            pallo.Brain = vaeltajanAivot;
41           
42
43            piirraPiste(piste1);
44            piirraPiste(piste2);
45            piirraPiste(piste3);
46        }
47
48        /// <summary>
49        /// Aliohjelma, jolla piirretään pallon kiertämät pisteet
50        /// </summary>
51        /// <param name="pos">Pisteen sijainti</param>
52        void piirraPiste(Vector pos)
53        {
54            GameObject piste = new GameObject(10, 10, Shapes.Circle);
55            piste.Position = pos;
56            piste.Color = Color.Red;
57            Add(piste);
58        }
59    }
60}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.