source: 2010/23/lavevake/Pong/Ohjelma.cs @ 521

Revision 521, 380 bytes checked in by lavevake, 12 years ago (diff)

Aloitin Pongin tekemisen. Pääsin säätelemään mailojen liikettä yrityksen ja erehdyksen kautta.

Line 
1#region Usings
2using System;
3#endregion
4
5namespace Pong
6{
7    static class Ohjelma
8    {
9        /// <summary>
10        /// The main entry point for the application.
11        /// </summary>
12        static void Main(string[] args)
13        {
14            using (Peli game = new Peli())
15            {
16                game.Run();
17            }
18        }
19    }
20}
21
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.