source: 2010/23/laemkaup/Tasohyppelypeli/Peli.cs @ 653

Revision 653, 5.3 KB checked in by laemkaup, 12 years ago (diff)
Line 
1
2using System;
3using Jypeli;
4using Jypeli.ScreenObjects;
5using Jypeli.Assets;
6
7
8namespace Tasohyppelypeli
9{
10    class Tasohyppely : PhysicsGame
11    {
12        const double nopeus = 200;
13        const double hyppyVoima = 4000;
14
15        IntMeter pisteLaskuri;
16        ValueDisplay pisteNaytto;
17
18        PlatformCharacter pelaaja1;
19
20        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
21
22
23        protected override void Begin()
24        {
25            kenttaNro = 0;
26            Level.Width = 1500;
27            Level.Height = 1000;
28
29            // Luodaan pistelaskuri
30            pisteLaskuri = new IntMeter(0);
31
32            // luodaan pistelaskunäyttö
33            pisteNaytto = new ValueDisplay();
34            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
35            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
36            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
37            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
38            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
39
40            // Zoomataan lähemmäksi
41            Camera.ZoomFactor = 2.0;
42
43            Camera.StayInLevel = true;
44
45            seuraavaKentta();
46            MessageDisplay.Add("Kerää kaikki porkkanat");
47        }
48
49        void seuraavaKentta()
50        {
51            ClearAll();
52            pisteLaskuri.Reset();
53
54            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
55            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
56
57            // Asetetaan painovoima
58            Gravity = new Vector(0, -1000);
59
60            luoKentta();
61            lisaaNappaimet();
62            Camera.Follow(pelaaja1);
63        }
64
65        void luoKentta()
66        {
67
68
69
70            Level.Background.CreateGradient(Color.Pink, Color.SkyBlue);
71
72            lisaaTaso(-200, -350, 100);
73            lisaaTaso(0, -200, 150);
74            lisaaTaso(50, 120, 50);
75            lisaaTaso(-60, 0, 150);
76            lisaaTaso(200, -150, 150);
77            lisaaTaso(280, 160, 200);
78            lisaaTaso(-400, -600, 100);
79            lisaaTaso(600, 230, 100);
80            lisaaTaso(-450, -200, 100);
81            lisaaTaso(-720, -130, 180);
82            lisaaTaso(-440, 0, 110);
83            lisaaTaso(600, 90, 120);
84            lisaaTaso(-110, 230, 100);
85            lisaaTaso(-220, 400, 100);
86            lisaaTaso(700, -600, 100);
87            lisaaTaso(-700, 160, 100);
88            lisaaTaso(600, -200, 100);
89           
90
91            //lisaaMaali();
92            lisaaPelaajat();
93            Level.CreateBorders();
94
95       }
96        void lisaaTaso(double x, double y, double koko)
97        {
98          PhysicsObject taso2 = PhysicsObject.CreateStaticObject ( koko,30);
99          taso2.Color = Color.Yellow;
100          taso2.X = x;
101          taso2.Y = y;
102          Add(taso2);
103        }
104
105         
106       
107   
108
109         
110       
111
112        void lisaaPelaajat()
113        {
114            pelaaja1 = new PlatformCharacter(70, 70);
115            pelaaja1.Mass = 4.0;
116            pelaaja1.Image = LoadImage("Sammakko2");
117            pelaaja1.X = 0;
118            pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
119
120            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
121
122            Add(pelaaja1);
123        }
124
125        void lisaaMaali()
126        {
127            PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
128            maali.Tag = "maali";
129            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
130            maali.X = 30;
131            maali.Y = -60;
132            maali.Image = LoadImage("tahti");
133            Add(maali);
134        }
135
136        void lisaaNappaimet()
137        {
138            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
139            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
140
141            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
142            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
143            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
144
145            lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
146        }
147
148        void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
149        {
150            controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
151
152            controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
153            controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
154            controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
155        }
156
157        void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
158        {
159            hahmo.Walk(nopeus);
160        }
161
162        void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
163        {
164            hahmo.Jump(voima);
165        }
166
167        void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
168        {
169            if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
170            {
171                this.PlaySound("maali");
172                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
173                seuraavaKentta();
174                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
175            }
176        }
177    }
178}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.