source: 2010/23/laemkaup/Tasohyppelypeli/Peli.cs @ 606

Revision 606, 5.2 KB checked in by laemkaup, 13 years ago (diff)
Line 
1
2using System;
3using Jypeli;
4using Jypeli.ScreenObjects;
5using Jypeli.Assets;
6
7
8namespace Tasohyppelypeli
9{
10    class Tasohyppely : PhysicsGame
11    {
12        const double nopeus = 200;
13        const double hyppyVoima = 4000;
14
15        IntMeter pisteLaskuri;
16        ValueDisplay pisteNaytto;
17
18        PlatformCharacter pelaaja1;
19
20        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
21
22
23        protected override void Begin()
24        {
25            kenttaNro = 0;
26            Level.Width = 1500;
27            Level.Height = 1000;
28
29            // Luodaan pistelaskuri
30            pisteLaskuri = new IntMeter(0);
31
32            // luodaan pistelaskunäyttö
33            pisteNaytto = new ValueDisplay();
34            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
35            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
36            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
37            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
38            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
39
40            // Zoomataan lähemmäksi
41            Camera.ZoomFactor = 2.0;
42
43            Camera.StayInLevel = true;
44
45            seuraavaKentta();
46            MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
47        }
48
49        void seuraavaKentta()
50        {
51            ClearAll();
52            pisteLaskuri.Reset();
53
54            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
55            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
56
57            // Asetetaan painovoima
58            Gravity = new Vector(0, -1000);
59
60            luoKentta();
61            lisaaNappaimet();
62            Camera.Follow(pelaaja1);
63        }
64
65        void luoKentta()
66        {
67            Level.CreateBorders();
68            Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
69
70            lisaaTaso(-200, -350, 100);
71            lisaaTaso(0, -200, 150);
72            lisaaTaso(50, 120, 50);
73            lisaaTaso(-60, 0, 150);
74            lisaaTaso(200, -150, 150);
75            lisaaTaso(280, 160, 200);
76            lisaaTaso(-400, -600, 100);
77            lisaaTaso(600, 230, 100);
78            lisaaTaso(-450, -200, 100);
79            lisaaTaso(-720, -130, 180);
80            lisaaTaso(-440, 0, 110);
81            lisaaTaso(600, 90, 120);
82            lisaaTaso(-110, 230, 100);
83            lisaaTaso(-220, 400, 100);
84            lisaaTaso(700, -600, 100);
85            lisaaTaso(-700, 160, 100);
86
87
88            //lisaaMaali();
89            lisaaPelaajat();
90
91
92       }
93        void lisaaTaso(double x, double y, double koko)
94        {
95          PhysicsObject taso2 = PhysicsObject.CreateStaticObject ( koko,30);
96          taso2.Color = Color.Green;
97          taso2.X = x;
98          taso2.Y = y;
99          Add(taso2);
100        }
101
102         
103       
104   
105
106         
107       
108
109        void lisaaPelaajat()
110        {
111            pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
112            pelaaja1.Mass = 4.0;
113            pelaaja1.Image = LoadImage("norsu");
114            pelaaja1.X = 0;
115            pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
116
117            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
118
119            Add(pelaaja1);
120        }
121
122        void lisaaMaali()
123        {
124            PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
125            maali.Tag = "maali";
126            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
127            maali.X = 30;
128            maali.Y = -60;
129            maali.Image = LoadImage("tahti");
130            Add(maali);
131        }
132
133        void lisaaNappaimet()
134        {
135            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
136            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
137
138            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
139            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
140            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
141
142            lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
143        }
144
145        void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
146        {
147            controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
148
149            controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
150            controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
151            controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
152        }
153
154        void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
155        {
156            hahmo.Walk(nopeus);
157        }
158
159        void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
160        {
161            hahmo.Jump(voima);
162        }
163
164        void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
165        {
166            if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
167            {
168                this.PlaySound("maali");
169                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
170                seuraavaKentta();
171                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
172            }
173        }
174    }
175}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.