source: 2010/23/juhkuska/Laten laivaseikkailu/Peli.cs @ 702

Revision 702, 7.8 KB checked in by juhkuska, 12 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7namespace Laten_laivaseikkailu
8{
9    class Tasohyppely : PhysicsGame
10    {
11        const double nopeus = 280;
12        const double hyppyVoima = 5500;
13
14        IntMeter pisteLaskuri;
15        ValueDisplay pisteNaytto;
16
17        PlatformCharacter pelaaja1;
18
19        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
20
21
22        protected override void Begin()
23        {
24            kenttaNro = 0;
25            Level.Width = 13000;
26            Level.Height = 1000;
27
28            // Luodaan pistelaskuri
29            pisteLaskuri = new IntMeter(0);
30
31            // luodaan pistelaskunäyttö
32            pisteNaytto = new ValueDisplay();
33            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
34            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
35            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
36            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
37            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
38
39            // Zoomataan lähemmäksi
40            Camera.ZoomFactor = 2.0;
41
42            Camera.StayInLevel = true;
43
44            seuraavaKentta();
45           
46        }
47
48        void seuraavaKentta()
49        {
50            ClearAll();
51            pisteLaskuri.Reset();
52
53            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
54            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
55
56            // Asetetaan painovoima
57            Gravity = new Vector(0, -1400);
58
59            luoKentta();
60            lisaaNappaimet();
61            MessageDisplay.Add("Juokse nopeasti laivaan, mutta varo veteen tippumista!!!-muuten häviät!");
62            Camera.Follow(pelaaja1);
63        }
64
65        void luoKentta() 
66        {
67            Level.CreateBorders();
68            Level.Background.CreateGradient(Color.SkyBlue, Color.LightYellow);
69
70            lisaaVene(Level.Left + 40, 45, 85);
71            lisaaVene(Level.Left +200, 50, 110 );
72            lisaaVene(Level.Left +500, 70, 100);
73            lisaaVene(Level.Left + 740, 60, 115);
74            lisaaVene(Level.Left +910, 95, 150);
75            lisaaVene(Level.Left + 1175, 180, 240);
76            lisaaVene(Level.Left + 1600, 60, 103);
77            lisaaVene(Level.Left + 2000, 133, 300);
78            lisaaVene(Level.Left + 2411, 155, 380);
79            lisaaVene(Level.Left + 3000, 200, 450);
80            lisaaVene(Level.Left + 3550, 100, 200);
81            lisaaVene(Level.Left + 3955, 100, 200);
82            lisaaVene(Level.Left + 4210, 90, 169);
83            lisaaVene(Level.Left + 4600, 132, 200);
84            lisaaVene(Level.Left + 4911, 80, 130);
85            lisaaVene(Level.Left + 5200, 177, 355);
86            lisaaVene(Level.Left + 5555, 110, 207);
87            lisaaVene(Level.Left + 5989, 185, 244);
88            lisaaVene(Level.Left + 6333, 100, 140);
89            lisaaVene(Level.Left + 6600, 110, 200);
90            lisaaVene(Level.Left + 7000, 135, 266);
91            lisaaVene(Level.Left + 7334, 105, 199);
92            lisaaVene(Level.Left + 7700, 105, 277);
93            lisaaVene(Level.Left + 8100, 90, 175 );
94            lisaaVene(Level.Left + 8599, 120, 370);
95            lisaaVene(Level.Left + 8911, 70, 195);
96            lisaaVene(Level.Left + 9270, 120, 90);
97            lisaaVene(Level.Left + 9590, 150, 300);
98            lisaaVene(Level.Left + 9877, 45, 70);
99            lisaaVene(Level.Left + 10111, 69, 170);
100            lisaaVene(Level.Left + 10455, 115, 168);
101            lisaaVene(Level.Left + 10799, 140, 260);
102            lisaaVene(Level.Left + 11211, 133, 222);
103            lisaaVene(Level.Left + 11500, 80, 150);
104            lisaaVene(Level.Left + 11850, 100, 200);
105            lisaaVene(Level.Left + 12200, 115, 250);
106            lisaaVene(Level.Left + 12488, 119 , 180);
107
108            for (int i = 0; i < 200; i++)
109
110            {
111                PhysicsObject vesi = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
112                vesi.X = Level.Left+(100*i);
113                vesi.Y = Level.Bottom;
114                Add(vesi);
115                vesi.Image = LoadImage("vesi");
116                AddCollisionHandler(vesi, KasitteleVedenTormaus);
117               
118
119            }
120
121
122            lisaaMaali();
123            lisaaPelaajat();
124        }
125        void KasitteleVedenTormaus( PhysicsObject vesi, PhysicsObject kohde)
126        {
127            TextDisplay viesti = new TextDisplay();
128            viesti.Text = "Putosit veteen ja joudut uimaan etkä siis ehdi enää laivaan!!! Hävisit pelin! :(";
129            Add (viesti);
130            Timer aloitaKenttaAlustaAjastin = new Timer();
131            aloitaKenttaAlustaAjastin.Interval = 3;
132            aloitaKenttaAlustaAjastin.Trigger += new Timer.TriggerHandler(aloitaKenttaAlusta);
133            Add(aloitaKenttaAlustaAjastin);
134            aloitaKenttaAlustaAjastin.Start();
135        }
136
137        void aloitaKenttaAlusta( Timer sender )
138        {
139            kenttaNro -= 1;
140            seuraavaKentta();
141        }
142
143        void lisaaVene(double x, double korkeus, double leveys )
144         
145        {
146            PhysicsObject vene = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys , korkeus);
147            vene.Color = Color.Brown;
148           vene.X = x;
149           vene.Y = Level.Bottom;
150           vene.Image = LoadImage("vene");
151            Add(vene);
152        }
153
154        void lisaaPelaajat()
155        {
156            pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
157            pelaaja1.Mass = 4.0;
158            pelaaja1.Image = LoadImage("Late");
159            pelaaja1.X = Level.Left+20;
160            pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
161
162            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
163
164            Add(pelaaja1);
165        }
166
167        void lisaaMaali()
168        {
169            PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Rectangle);
170            maali.Tag = "maali";
171            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
172            maali.X = Level.Right;
173            maali.Y = Level.Bottom;
174            maali.Image = LoadImage("tahti");
175            Add(maali);
176        }
177
178        void lisaaNappaimet()
179        {
180            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
181            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
182
183            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
184            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
185            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
186
187            lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
188        }
189
190        void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
191        {
192            controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
193
194            controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
195            controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
196            controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
197        }
198
199        void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
200        {
201            hahmo.Walk(nopeus);
202        }
203
204        void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
205        {
206            hahmo.Jump(voima);
207        }
208
209        void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
210        {
211            if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
212            {
213                this.PlaySound("maali");
214                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
215                seuraavaKentta();
216                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
217            }
218        }
219    }
220}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.