source: 2010/23/juhkuska/Laten laivaseikkailu/Peli.cs @ 660

Revision 660, 6.6 KB checked in by juhkuska, 11 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7namespace Laten_laivaseikkailu
8{
9    class Tasohyppely : PhysicsGame
10    {
11        const double nopeus = 280;
12        const double hyppyVoima = 3000;
13
14        IntMeter pisteLaskuri;
15        ValueDisplay pisteNaytto;
16
17        PlatformCharacter pelaaja1;
18
19        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
20
21
22        protected override void Begin()
23        {
24            kenttaNro = 0;
25            Level.Width = 13000;
26            Level.Height = 1000;
27
28            // Luodaan pistelaskuri
29            pisteLaskuri = new IntMeter(0);
30
31            // luodaan pistelaskunäyttö
32            pisteNaytto = new ValueDisplay();
33            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
34            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
35            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
36            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
37            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
38
39            // Zoomataan lähemmäksi
40            Camera.ZoomFactor = 2.0;
41
42            Camera.StayInLevel = true;
43
44            seuraavaKentta();
45            MessageDisplay.Add("Juokse nopeasti laivaan, mutta varo veteen tippumista!!!-muuten häviät!");
46        }
47
48        void seuraavaKentta()
49        {
50            ClearAll();
51            pisteLaskuri.Reset();
52
53            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
54            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
55
56            // Asetetaan painovoima
57            Gravity = new Vector(0, -1300);
58
59            luoKentta();
60            lisaaNappaimet();
61            Camera.Follow(pelaaja1);
62        }
63
64        void luoKentta() 
65        {
66            Level.CreateBorders();
67            Level.Background.CreateGradient(Color.SkyBlue, Color.LightYellow);
68
69            lisaaVene(Level.Left + 40, 45, 85);
70            lisaaVene(Level.Left +200, 50, 110 );
71            lisaaVene(Level.Left +500, 70, 100);
72            lisaaVene(Level.Left + 740, 60, 115);
73            lisaaVene(Level.Left +910, 95, 150);
74            lisaaVene(Level.Left + 1175, 180, 240);
75            lisaaVene(Level.Left + 1600, 60, 103);
76            lisaaVene(Level.Left + 2000, 133, 300);
77            lisaaVene(Level.Left + 2411, 155, 380);
78            lisaaVene(Level.Left + 3000, 200, 450);
79            lisaaVene(Level.Left + 3550, 100, 200);
80            lisaaVene(Level.Left + 3955, 100, 200);
81            lisaaVene(Level.Left + 4210, 90, 169);
82            lisaaVene(Level.Left + 4600, 132, 200);
83            lisaaVene(Level.Left + 4911, 80, 130);
84            lisaaVene(Level.Left + 5200, 177, 355);
85            lisaaVene(Level.Left + 5555, 110, 207);
86            lisaaVene(Level.Left + 5989, 185, 244);
87            lisaaVene(Level.Left + 6333, 100, 140);
88            lisaaVene(Level.Left + 6666, 110, 200);
89            lisaaVene(Level.Left + 7000, 135, 266);
90            lisaaVene(Level.Left + 7334, 105, 199);
91            lisaaVene(Level.Left + 7700, 105, 277);
92            lisaaVene(Level.Left + 8100, 90, 175 );
93            lisaaVene(Level.Left + 8599, 120, 370);
94            lisaaVene(Level.Left + 8911, 70, 195);
95            lisaaVene(Level.Left + 9270, 120, 90);
96            lisaaVene(Level.Left + 9590, 150, 300);
97            lisaaVene(Level.Left + 9877, 45, 70);
98            lisaaVene(Level.Left + 10111, 69, 170);
99            lisaaVene(Level.Left + 10455, 115, 168);
100            lisaaVene(Level.Left + 10799, 140, 260);
101            lisaaVene(Level.Left + 11211, 133, 222);
102            lisaaVene(Level.Left + 11500, 80, 150);
103            lisaaVene(Level.Left + 11850, 100, 200);
104            lisaaVene(Level.Left + 12200, 115, 250);
105            lisaaVene(Level.Left + 12488, 119, 180);
106
107            lisaaMaali();
108            lisaaPelaajat();
109        }
110
111        void lisaaVene(double x, double korkeus, double leveys )
112         
113        {
114            PhysicsObject vene = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys , korkeus);
115            vene.Color = Color.Brown;
116           vene.X = x;
117           vene.Y = Level.Bottom;
118            Add(vene);
119        }
120
121        void lisaaPelaajat()
122        {
123            pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
124            pelaaja1.Mass = 4.0;
125            pelaaja1.Image = LoadImage("Late");
126            pelaaja1.X = Level.Left+20;
127            pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
128
129            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
130
131            Add(pelaaja1);
132        }
133
134        void lisaaMaali()
135        {
136            PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
137            maali.Tag = "maali";
138            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
139            maali.X = 30;
140            maali.Y = -60;
141            maali.Image = LoadImage("tahti");
142            Add(maali);
143        }
144
145        void lisaaNappaimet()
146        {
147            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
148            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
149
150            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
151            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
152            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
153
154            lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
155        }
156
157        void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
158        {
159            controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
160
161            controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
162            controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
163            controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
164        }
165
166        void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
167        {
168            hahmo.Walk(nopeus);
169        }
170
171        void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
172        {
173            hahmo.Jump(voima);
174        }
175
176        void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
177        {
178            if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
179            {
180                this.PlaySound("maali");
181                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
182                seuraavaKentta();
183                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
184            }
185        }
186    }
187}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.