source: 2010/23/juhkuska/Laten laivaseikkailu/Peli.cs @ 640

Revision 640, 5.3 KB checked in by juhkuska, 12 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7namespace Laten_laivaseikkailu
8{
9    class Tasohyppely : PhysicsGame
10    {
11        const double nopeus = 280;
12        const double hyppyVoima = 3000;
13
14        IntMeter pisteLaskuri;
15        ValueDisplay pisteNaytto;
16
17        PlatformCharacter pelaaja1;
18
19        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
20
21
22        protected override void Begin()
23        {
24            kenttaNro = 0;
25            Level.Width = 18500;
26            Level.Height = 1000;
27
28            // Luodaan pistelaskuri
29            pisteLaskuri = new IntMeter(0);
30
31            // luodaan pistelaskunäyttö
32            pisteNaytto = new ValueDisplay();
33            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
34            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
35            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
36            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
37            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
38
39            // Zoomataan lähemmäksi
40            Camera.ZoomFactor = 2.0;
41
42            Camera.StayInLevel = true;
43
44            seuraavaKentta();
45            MessageDisplay.Add("Juokse nopeasti laivaan, mutta varo veteen tippumista!!!-muuten häviät!");
46        }
47
48        void seuraavaKentta()
49        {
50            ClearAll();
51            pisteLaskuri.Reset();
52
53            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
54            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
55
56            // Asetetaan painovoima
57            Gravity = new Vector(0, -1300);
58
59            luoKentta();
60            lisaaNappaimet();
61            Camera.Follow(pelaaja1);
62        }
63
64        void luoKentta() 
65        {
66            Level.CreateBorders();
67            Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
68
69            lisaaVene(Level.Left + 40, 45, 85);
70            lisaaVene(Level.Left + 355, 100, 70);
71            lisaaVene(Level.Left +200, 50, 80 );
72            lisaaVene(0, 75, 120 );
73            lisaaVene(Level.Left +500, 25, 100);
74            lisaaVene(Level.Left +910, 95, 150);
75            lisaaVene(Level.Left +700, 110, 180);
76            lisaaVene(Level.Left + 1255, 180, 240);
77            lisaaVene(Level.Left + 1555, 133, 300);
78            lisaaVene(Level.Left + 1999, 55, 98);
79            lisaaVene(Level.Left + 2388, 155, 380);
80            lisaaVene(Level.Left + 2766, 200, 450);
81            lisaaMaali();
82            lisaaPelaajat();
83        }
84
85        void lisaaVene(double x, double korkeus, double leveys )
86         
87        {
88            PhysicsObject vene = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys , korkeus);
89            vene.Color = Color.Green;
90           vene.X = x;
91           vene.Y = Level.Bottom;
92            Add(vene);
93        }
94
95        void lisaaPelaajat()
96        {
97            pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
98            pelaaja1.Mass = 4.0;
99            pelaaja1.Image = LoadImage("Late");
100            pelaaja1.X = Level.Left+20;
101            pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
102
103            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
104
105            Add(pelaaja1);
106        }
107
108        void lisaaMaali()
109        {
110            PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
111            maali.Tag = "maali";
112            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
113            maali.X = 30;
114            maali.Y = -60;
115            maali.Image = LoadImage("tahti");
116            Add(maali);
117        }
118
119        void lisaaNappaimet()
120        {
121            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
122            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
123
124            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
125            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
126            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
127
128            lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
129        }
130
131        void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
132        {
133            controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
134
135            controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
136            controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
137            controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
138        }
139
140        void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
141        {
142            hahmo.Walk(nopeus);
143        }
144
145        void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
146        {
147            hahmo.Jump(voima);
148        }
149
150        void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
151        {
152            if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
153            {
154                this.PlaySound("maali");
155                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
156                seuraavaKentta();
157                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
158            }
159        }
160    }
161}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.