source: 2010/23/juhkuska/Laten laivaseikkailu/Peli.cs @ 598

Revision 598, 4.9 KB checked in by juhkuska, 12 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7namespace Laten_laivaseikkailu
8{
9    class Tasohyppely : PhysicsGame
10    {
11        const double nopeus = 280;
12        const double hyppyVoima = 3000;
13
14        IntMeter pisteLaskuri;
15        ValueDisplay pisteNaytto;
16
17        PlatformCharacter pelaaja1;
18
19        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
20
21
22        protected override void Begin()
23        {
24            kenttaNro = 0;
25            Level.Width = 18500;
26            Level.Height = 1000;
27
28            // Luodaan pistelaskuri
29            pisteLaskuri = new IntMeter(0);
30
31            // luodaan pistelaskunäyttö
32            pisteNaytto = new ValueDisplay();
33            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
34            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
35            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
36            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
37            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
38
39            // Zoomataan lähemmäksi
40            Camera.ZoomFactor = 2.0;
41
42            Camera.StayInLevel = true;
43
44            seuraavaKentta();
45            MessageDisplay.Add("Juokse nopeasti laivaan, mutta varo veteen tippumista!!!-muuten häviät!");
46        }
47
48        void seuraavaKentta()
49        {
50            ClearAll();
51            pisteLaskuri.Reset();
52
53            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
54            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
55
56            // Asetetaan painovoima
57            Gravity = new Vector(0, -1000);
58
59            luoKentta();
60            lisaaNappaimet();
61            Camera.Follow(pelaaja1);
62        }
63
64        void luoKentta() 
65        {
66            Level.CreateBorders();
67            Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
68
69            lisaaVene(Level.Left + 40, 45, 85);
70            lisaaVene(-500, 100, 70);
71            lisaaVene(-200, 50, 80 );
72            lisaaVene(0, 75, 120 );
73            lisaaVene(500, 25, 100);
74            lisaaVene(-750, 95, 150);
75            lisaaMaali();
76            lisaaPelaajat();
77        }
78
79        void lisaaVene(double x, double korkeus, double leveys )
80         
81        {
82            PhysicsObject vene = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys , korkeus);
83            vene.Color = Color.Green;
84           vene.X = x;
85           vene.Y = Level.Bottom;
86            Add(vene);
87        }
88
89        void lisaaPelaajat()
90        {
91            pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
92            pelaaja1.Mass = 4.0;
93            pelaaja1.Image = LoadImage("Late");
94            pelaaja1.X = Level.Left+20;
95            pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
96
97            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
98
99            Add(pelaaja1);
100        }
101
102        void lisaaMaali()
103        {
104            PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
105            maali.Tag = "maali";
106            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
107            maali.X = 30;
108            maali.Y = -60;
109            maali.Image = LoadImage("tahti");
110            Add(maali);
111        }
112
113        void lisaaNappaimet()
114        {
115            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
116            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
117
118            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
119            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
120            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
121
122            lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
123        }
124
125        void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
126        {
127            controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
128
129            controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
130            controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
131            controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
132        }
133
134        void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
135        {
136            hahmo.Walk(nopeus);
137        }
138
139        void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
140        {
141            hahmo.Jump(voima);
142        }
143
144        void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
145        {
146            if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
147            {
148                this.PlaySound("maali");
149                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
150                seuraavaKentta();
151                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
152            }
153        }
154    }
155}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.