source: 2010/23/jopehell/TheTankTMR/Peli.cs @ 601

Revision 601, 8.1 KB checked in by jopehell, 12 years ago (diff)

aloitettiin teko

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6namespace TheTankTMR
7{
8    public class Peli : PhysicsGame
9    {
10        Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
11        Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
12
13        PhysicsObject tankki1;
14        PhysicsObject tankki2;
15        PhysicsObject vasenReuna;
16        PhysicsObject oikeaReuna;
17
18        PhysicsObject orkki;
19
20        IntMeter KillCount;
21
22        protected override void Begin()
23        {
24            LuoKentta();
25            LuoViholliset();
26            LuoOhjaimet();
27           
28            Aloita();
29
30        }
31
32        void LuoKentta()
33        {
34            Level.BackgroundColor = Color.TransparentBlack;
35            Camera.ZoomToLevel();
36           
37
38            tankki1 = LuoTankki(Level.Left + 20.0, 0.0);
39            tankki2 = LuoTankki(Level.Right - 20.0, 0.0);
40
41            vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
42            vasenReuna.Restitution = 1.0;
43            vasenReuna.IsVisible = false;
44            oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
45            oikeaReuna.Restitution = 1.0;
46            oikeaReuna.IsVisible = false;
47            PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
48            ylaReuna.Restitution = 1.0;
49            ylaReuna.IsVisible = false;
50            PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
51            alaReuna.Restitution = 1.0;
52            alaReuna.IsVisible = false;
53        }
54
55        PhysicsObject LuoTankki(double x, double y)
56        {
57            PhysicsObject tankki = PhysicsObject.CreateStaticObject(30.0, 30.0);
58
59            tankki.Shape = Shapes.Rectangle;
60            tankki.X = x;
61            tankki.Y = y;
62            tankki.Restitution = 1.0;
63            Add( tankki );
64            return tankki;
65
66        }
67
68        void LuoViholliset()
69        {
70            PhysicsObject orkki = new PhysicsObject(30, 30);
71            orkki.Shape = Shapes.Rectangle;
72            orkki.Restitution = 1.0;
73            orkki.X = 50;
74            orkki.Y = 50;
75
76            Add(orkki);
77            Vector impulssi = new Vector(10.0, 200.0);
78            orkki.Hit(impulssi);
79           
80
81        }
82
83        void LisaaLaskurit()
84        {
85            KillCount = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
86     
87        }
88        IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
89        {
90            IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
91            laskuri.MaxValue = 2;
92            ValueDisplay naytto = new ValueDisplay();
93            naytto.BindTo(laskuri);
94            naytto.X = x;
95            naytto.Y = y;
96            naytto.ValueColor = Color.White;
97            Add(naytto);
98            return laskuri;
99        }
100        void AmmuksenTormays(PhysicsObject kuula, PhysicsObject kohde)
101        {
102            if (kohde == orkki)
103            {
104                KillCount.Value += 1;
105            }
106            else if (orkki == tankki1)
107            {
108               
109               
110            }
111        }
112
113        void Aloita()
114        {
115            Vector impulssi = new Vector(650.0, 0.0);
116            tankki1.Hit(impulssi);
117            Vector impulssi2 = new Vector(650.0, 0.0);
118            tankki2.Hit(impulssi2);
119
120        }
121        void LuoOhjaimet()
122        {
123            Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, LiikutaTankkiaYlos, "Pelaaja 1: Liikuta tankkia ylös", tankki1);
124            Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, PysaytaTankki, null, tankki1);
125            Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, LiikutaTankkiaAlas, "Pelaaja 1: Liikuta tankkia alas", tankki1);
126            Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, PysaytaTankki, null, tankki1);
127            Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, LiikutaTankkiaOik, "Pelaaja 1: Liikuta tankkia oikealle", tankki1);
128            Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, PysaytaTankki, null, tankki1);
129            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaTankkiaVas, "Pelaaja 1: Liikuta tankkia vasemmalle", tankki1);
130            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, PysaytaTankki, null, tankki1);
131
132            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaTankkiaYlos, "Pelaaja 2: Liikuta tankkia ylös", tankki2);
133            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, PysaytaTankki, null, tankki2);
134            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaTankkiaAlas, "Pelaaja 2: Liikuta tankkia alas", tankki2);
135            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, PysaytaTankki, null, tankki2);
136            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaTankkiaOik, "Pelaaja 2: Liikuta tankkia oikealle", tankki2);
137            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, PysaytaTankki, null, tankki2);
138            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaTankkiaVas, "Pelaaja 2: Liikuta tankkia vasemmalle", tankki2);
139            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, PysaytaTankki, null, tankki2);
140
141            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
142            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
143
144            ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta tankkia ylös", tankki1, nopeusYlos);
145            ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, tankki1, Vector.Zero);
146            ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta tankkia alas", tankki1, nopeusAlas);
147            ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, tankki1, Vector.Zero);
148
149            ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta tankkia ylös", tankki2, nopeusYlos);
150            ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, tankki2, Vector.Zero);
151            ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta tankkia alas", tankki2, nopeusAlas);
152            ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, tankki2, Vector.Zero);
153
154            ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
155            ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
156        }
157        void AsetaNopeus(PhysicsObject tankki, Vector nopeus)
158        {
159            if ((nopeus.Y < 0) && (tankki.Y < Level.Bottom))
160            {
161                tankki.Velocity = Vector.Zero;
162                return;
163            }
164
165            if ((nopeus.Y > 0) && (tankki.Y > Level.Top))
166            {
167                tankki.Velocity = Vector.Zero;
168                return;
169            }
170            tankki.Velocity = nopeus;
171        }
172
173        void LiikutaTankkiaYlos(PhysicsObject tankki)
174        {
175            if ((tankki.Y >= Level.Top))
176            {
177                tankki.Velocity = Vector.Zero;
178                return;
179            }
180            Vector nopeus = new Vector(0, 200);
181            tankki.Velocity = nopeus;
182        }
183
184        void LiikutaTankkiaAlas(PhysicsObject tankki)
185        {
186            if ((tankki.Y <= Level.Bottom))
187            {
188                tankki.Velocity = Vector.Zero;
189                return;
190            }
191
192            Vector nopeus = new Vector(0, -200);
193            tankki.Velocity = nopeus;
194
195        }
196
197
198        void LiikutaTankkiaOik(PhysicsObject tankki)
199        {
200            if ((tankki.X >= Level.Right))
201            {
202                tankki.Velocity = Vector.Zero;
203                return;
204            }
205            Vector nopeus = new Vector(200, 0);
206            tankki.Velocity = nopeus;
207        }
208
209        void LiikutaTankkiaVas(PhysicsObject tankki)
210        {
211            if ((tankki.X <= Level.Left))
212            {
213                tankki.Velocity = Vector.Zero;
214                return;
215            }
216
217            Vector nopeus = new Vector(-200, 0);
218            tankki.Velocity = nopeus;
219        }
220
221
222        void PysaytaTankki(PhysicsObject tankki)
223        {
224            tankki.Velocity = Vector.Zero;
225        }
226    }
227}
228   
229
230
231 
232
233
234
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.