source: 2010/23/jaollipa/BS 1.0/Peli.cs @ 7378

Revision 533, 5.0 KB checked in by jaollipa, 10 years ago (diff)

Tiistai 1. puolisko

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7namespace BS_1._0
8{
9    class Tasohyppely : PhysicsGame
10    {
11        const double nopeus = 100;
12        const double hyppyVoima = 2000;
13
14        IntMeter pisteLaskuri;
15        ValueDisplay pisteNaytto;
16
17        PlatformCharacter pelaaja1;
18
19        Double rajahdyksenKoko;
20
21        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
22
23
24        protected override void Begin()
25        {
26            kenttaNro = 0;
27            Level.Width = 2000;
28            Level.Height = 1000;
29
30            // Luodaan pistelaskuri
31            pisteLaskuri = new IntMeter(0);
32
33            // luodaan pistelaskunäyttö
34            pisteNaytto = new ValueDisplay();
35            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
36            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
37            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
38            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
39            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
40
41            // Zoomataan lähemmäksi
42            Camera.ZoomFactor = 2.0;
43
44            Camera.StayInLevel = true;
45
46            seuraavaKentta();
47            MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
48        }
49
50        void seuraavaKentta()
51        {
52            ClearAll();
53            pisteLaskuri.Reset();
54
55            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
56            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
57
58            // Asetetaan painovoima
59            Gravity = new Vector(0, -1000);
60
61            luoKentta();
62            lisaaNappaimet();
63            Camera.Follow(pelaaja1);
64        }
65
66        void luoKentta()
67        {
68            Level.CreateBorders();
69            Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
70
71            lisaaTaso(-200, -350);
72            lisaaTaso(0, -200);
73
74            lisaaMaali();
75            lisaaPelaajat();
76        }
77
78        void lisaaTaso(double x, double y)
79        {
80            PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
81            taso.Color = Color.Green;
82            taso.X = x;
83            taso.Y = y;
84            Add(taso);
85        }
86
87        void lisaaPelaajat()
88        {
89            pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
90            pelaaja1.Mass = 4.0;
91            pelaaja1.Image = LoadImage("norsu");
92            pelaaja1.X = 0;
93            pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
94
95            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
96
97            Add(pelaaja1);
98        }
99
100        void lisaaMaali()
101        {
102            PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
103            maali.Tag = "maali";
104            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
105            maali.X = 30;
106            maali.Y = -60;
107            maali.Image = LoadImage("tahti");
108            Add(maali);
109        }
110
111        void lisaaNappaimet()
112        {
113            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
114            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
115
116            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
117            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
118            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
119
120            lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
121        }
122
123        void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
124        {
125            controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
126
127            controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
128            controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
129            controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
130        }
131
132        void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
133        {
134            hahmo.Walk(nopeus);
135        }
136
137        void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
138        {
139            hahmo.Jump(voima);
140        }
141
142        void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
143        {
144            if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
145            {
146                this.PlaySound("maali");
147                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
148                seuraavaKentta();
149                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
150            }
151        }
152
153        void Seina()
154        {
155            rajahdyksenKoko = 200.0;
156            Explosion boom = new Explosion(rajahdyksenKoko);
157            boom.Position = pelaaja1.Position;
158            boom.Speed = 200.0;
159            boom.Force = 5800;
160            boom.ShockwaveColor = Color.Green;
161            Add(boom);
162        }
163
164    }
165}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.