source: 2010/23/hniemi/ShootEmUp/ShootEmUp/Peli.cs @ 932

Revision 932, 16.0 KB checked in by hniemi, 13 years ago (diff)

Ampuminen korjattu

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5using System.Collections.Generic;
6
7
8namespace ShootEmUp
9{
10    public class Peli : PhysicsGame
11    {
12        #region Julistukset
13       
14       
15        //Liikkumisnopeudet
16        private const double NOPEUS = 300;
17        private Vector nopeusPysty = new Vector(0,NOPEUS);
18        private Vector nopeusVaaka = new Vector(NOPEUS, 0);
19
20        //Kentän rakenne
21        private Alus pelaajaAlus;
22        private PhysicsObject vasenLaita;
23        private PhysicsObject oikeaLaita;
24        private PhysicsObject pohja;
25        private PhysicsObject katto;
26        private PhysicsObject exitZone;
27
28        //Viholliset
29        private const int VIHOLLISKUVIA = 3;
30
31        //Statistiikka
32        private int kentannro = 0;
33        private IntMeter score = new IntMeter(0);
34        private Weapon[] weapons;
35
36        #endregion
37
38        protected override void Begin()
39        {
40            LataaKentta(kentannro);
41        }
42
43        #region Kentän lataaminen
44
45        /// <summary>
46        /// Tulee lataamaan numeroa vastaavan kentän
47        /// Kentän tiedot siis tallennettaisiin level1.txt, level2.txt...
48        /// </summary>
49        /// <param name="kentanNumero">Ei vielä käytössä</param>
50        void LataaKentta(int kentanNumero)
51        {
52            ClearAll();
53            Level.Width = 600;
54            Level.Height = 800;
55
56            Camera.Move(new Vector(250, 0));
57
58            //Laidat
59            LisaData tieto;
60            tieto.Tyyppi = "seina";
61            tieto.Rajahtaa = true;
62            tieto.Damage = 5;
63            vasenLaita = Level.CreateLeftBorder();
64            vasenLaita.Tag = tieto;
65            oikeaLaita = Level.CreateRightBorder();
66            oikeaLaita.Tag = tieto;
67            pohja = Level.CreateBottomBorder();
68            pohja.Tag = tieto;
69            katto = Level.CreateTopBorder();
70            katto.Tag = tieto;
71
72            //Exit-alueen tekeminen.
73            exitZone = PhysicsObject.CreateStaticObject(Level.Width, 200);
74            exitZone.Position = new Vector(Level.Center.X, Level.Bottom - exitZone.Size.Y / 2 - 5);
75            exitZone.Tag = tieto;
76            Add(exitZone);
77
78            LuoPelaaja();
79            LataaKontrollit(pelaajaAlus);
80            //LataaTausta(kentanNumero);
81            LataaViholliset(20, 4,10);
82            LataaHUD();
83        }
84
85        /// <summary>
86        /// Luo näytölle tarvittavat mittarit
87        /// </summary>
88        void LataaHUD()
89        {
90            ValueDisplay hpNaytto = new ValueDisplay();
91            hpNaytto.BindTo(pelaajaAlus.HpMeter);
92            Add(hpNaytto);
93            hpNaytto.Position = new Vector(Level.Right + 40, Level.Top - 80);
94            hpNaytto.Text = "HP: ";
95
96            ValueDisplay scoreNaytto = new ValueDisplay();
97            scoreNaytto.BindTo(score);
98            Add(scoreNaytto);
99            scoreNaytto.Position = new Vector(Level.Right + 40, Level.Top - 100);
100            scoreNaytto.Text = "SCORE: ";
101
102        }
103
104        /// <summary>
105        /// Luo pelaajan ja sijoittaa sen kentälle.
106        /// Asettaa pelaajalle myös aseen.
107        /// </summary>
108        void LuoPelaaja()
109        {
110            pelaajaAlus = new Alus(60, 55, 10);
111            pelaajaAlus.Shape = Shapes.Triangle;
112           
113            pelaajaAlus.Animation = new Animation(LoadImages("sankarialus/sankarialusThrust1", "sankarialus/sankarialusThrust2"));
114            pelaajaAlus.Animation.Start();
115
116            LisaData tieto;
117            tieto.Tyyppi = "oma";
118            tieto.Rajahtaa = true;
119            tieto.Damage = 5;
120            pelaajaAlus.Tag = tieto;
121
122            pelaajaAlus.Angle += Angle.Degrees(90);
123
124            pelaajaAlus.IgnoresCollisionResponse = false;
125            pelaajaAlus.Y = Level.Bottom + 40;
126            pelaajaAlus.KineticFriction = 1.0;
127            pelaajaAlus.Mass = 100000;
128
129            weapons = new Weapon[3];
130
131            weapons[0] = new Beam(1, 1);
132            ((Beam)weapons[0]).BeamCollision = AmmusOsuu;
133            weapons[0].Position = new Vector(0, -40);
134            weapons[1] = new Missile(1, 1);
135            ((Missile)weapons[1]).MissileCollision = AmmusOsuu;
136
137            weapons[2] = new Photon(1, 1);
138            ((Photon)weapons[2]).PhotonCollision = AmmusOsuu;
139
140            for (int i = 0; i < weapons.Length; i++)
141            {
142                pelaajaAlus.Add(weapons[i]);
143            }
144
145            Add(pelaajaAlus);
146            pelaajaAlus.SetWeapon(weapons[2]);
147           
148            AddCollisionHandler(pelaajaAlus, PelaajaTormaa);
149           
150        }
151
152        #endregion
153        #region Kontrollit ja liikkuminen
154        /// <summary>
155        /// Asettaa kontrollit ohjaamaan haluttua alusta
156        /// </summary>
157        /// <param name="pelaaja">Alus, jota halutaan ohjata</param>
158        void LataaKontrollit(Alus pelaaja)
159        {
160            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Lopettaa pelin");
161            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikuttaa alusta ylös", pelaaja, nopeusPysty);
162            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, pelaaja.StopVertical, null);
163            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikuttaa alusta alas", pelaaja, -nopeusPysty);
164            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, pelaaja.StopVertical, null);
165            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikuttaa alusta vasemmalle", pelaaja, -nopeusVaaka);
166            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, pelaaja.StopHorizontal, null);
167            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikuttaa alusta oikealle", pelaaja, nopeusVaaka);
168            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, pelaaja.StopHorizontal, null);
169            Keyboard.Listen(Key.LeftControl, ButtonState.Down, Ammu, "Lopettaa pelin", pelaajaAlus);
170            Keyboard.Listen(Key.D1, ButtonState.Pressed, VaihdaAsetta, "Valitsee säde-aseen", 1);
171            Keyboard.Listen(Key.D2, ButtonState.Pressed, VaihdaAsetta, "Valitsee ohjuksen", 2);
172            Keyboard.Listen(Key.D3, ButtonState.Pressed, VaihdaAsetta, "Valitsee fotoniaseen", 2);
173        }
174
175        /// <summary>
176        /// Liikuttaa alusta haluttuun suuntaan
177        /// </summary>
178        /// <param name="alus">Liikutettava alus</param>
179        /// <param name="suunta">Liikutettava suunta</param>
180        void Liikuta(Alus alus, Vector suunta)
181        {
182            if (-NOPEUS < alus.Velocity.Y && alus.Velocity.Y < NOPEUS && suunta.Y != 0)
183            {
184                alus.Velocity += suunta;
185            }
186            if (-NOPEUS < alus.Velocity.X && alus.Velocity.X < NOPEUS && suunta.X != 0)
187            {
188                alus.Velocity += suunta;
189            }
190        }
191
192        void VaihdaAsetta(int aseenNumero)
193        {
194            if (aseenNumero > 0 && aseenNumero < 4)
195            pelaajaAlus.SetWeapon(weapons[aseenNumero-1]);
196        }
197
198        /// <summary>
199        /// Ampuu aluksella
200        /// </summary>
201        /// <param name="alus">Alus joka ampuu</param>
202        void Ammu(Alus alus)
203        {
204            alus.Shoot();
205        }
206
207        #endregion
208        #region Viholliset
209        /// <summary>
210        /// Lataa viholliset
211        /// TODO: Kentän numeron huomioiminen
212        /// </summary>
213        void LataaViholliset(int maara, double min, double max)
214        {
215            List<AikaTapahtuma> vihollistenTuloajat = new List<AikaTapahtuma>();
216            /*
217            for (int i = 0; i < maara; i++)
218            {
219                vihollistenTuloajat.Add(new AikaTapahtuma(2 + (i * 5), LahetaSatunnainenVihollislaivue, 4, 10));
220            }
221            */
222            vihollistenTuloajat.Add(new AikaTapahtuma(1/*2 + (maara * 7)*/, LahetaLoppupomo, 1, 20));
223
224            foreach (AikaTapahtuma tapahtuma in vihollistenTuloajat)
225            {
226                Timer ajastin = new Timer();
227                ajastin.Tag = tapahtuma.Lahtopaikka;
228                ajastin.Interval = tapahtuma.Aika;
229                ajastin.Trigger += tapahtuma.Tapahtuma;
230                Add(ajastin);
231                ajastin.Start(1);
232            }
233        }
234
235        /// <summary>
236        /// Luo alukset ja lähettää ne matkaan
237        /// </summary>
238        /// <param name="sender">Timerin tagissa on lähtökoordinaatti</param>
239        /// <param name="lahetysX">X-koordinaatti, josta muodostelma lähtee</param>
240        void LahetaLoppupomo(Timer sender)
241        {
242            double taso = ((Vector)sender.Tag).X;
243
244            List<Alus> alukset = new List<Alus>();
245            Image vihollisenKuva = LoadImage("loppuvastus" + 1);
246            alukset.Add(LuoVihollinen(vihollisenKuva, 400));
247            alukset[0].Position = new Vector(0, Level.Top + 200);
248            alukset[0].Angle = Angle.Degrees(270);
249            Add(alukset[0]);
250
251            //Aseen säätö
252            Photon ase = new Photon(10, 10);
253            LisaData ammuksenData;
254            ammuksenData.Damage = 20;
255            ammuksenData.Rajahtaa = false;
256            ammuksenData.Tyyppi = "vihollinen";
257            ase.Tag = ammuksenData;
258            alukset[0].Add(ase);
259            alukset[0].SetWeapon(ase);
260            alukset[0].UsedWeapon.IsVisible = false;
261            ase.PhotonCollision = AmmusOsuu;
262
263            Timer ampumaAjastin = new Timer();
264            ampumaAjastin.Interval = 0.7;
265            ampumaAjastin.Trigger += alukset[0].TimerShoot;
266            Add(ampumaAjastin);
267            ampumaAjastin.Start();
268
269            List<Vector> reitti = new List<Vector>();
270            reitti.Add(new Vector(-200, Level.Top - 100 ));
271            reitti.Add(new Vector(200, Level.Top - 100));
272
273            Muodostelma muodostelma = new Muodostelma(alukset, reitti, LuoLahettaja());
274            muodostelma.MovingSpeed = 100;
275            muodostelma.Start();
276        }
277
278        /// <summary>
279        /// Arpoo ja lähettää satunnaisen vihollislaivueen
280        /// Laivueessa on tällä hetkellä 10 alusta
281        /// Aluksen kuva arvotaan tiedostoista, joiden nimi on "vihollinen#.png"
282        /// </summary>
283        /// <param name="sender"></param>
284        void LahetaSatunnainenVihollislaivue(Timer sender)
285        {
286            List<Alus> alukset = new List<Alus>();
287            Image vihollisenKuva = LoadImage("vihollinen" + RandomGen.NextInt(1,VIHOLLISKUVIA));
288
289            int min = (int)((Vector)sender.Tag).X;
290            int max = (int)((Vector)sender.Tag).Y;
291            int koko = RandomGen.NextInt(min, max);
292
293            for (int i = 0; i < koko; i++)
294            {
295                alukset.Add(LuoVihollinen(vihollisenKuva, 40));
296                Add(alukset[i]);
297                Angle alas = new Angle();
298                alas.Degree = 270;
299                alukset[i].Angle = Angle.Degrees(270);
300                alukset[i].Position = new Vector(0, Level.Top + 200);
301                AddCollisionHandler(alukset[i], VihollinenTormaa);
302            }
303
304            List<Vector> reitti = ArvoReitti(RandomGen.NextInt(0,5));
305            Muodostelma muodostelma = new Muodostelma(alukset, reitti, LuoLahettaja());
306            muodostelma.MovingSpeed = 100;
307            muodostelma.Start();
308        }
309
310        /// <summary>
311        /// Arpoo koneelle reitin, joka lähteee ylhäältä ja päätyy alas
312        /// </summary>
313        /// <param name="valipisteet">Välipisteiden määrä, 0 -></param>
314        /// <returns></returns>
315        List<Vector> ArvoReitti(int valipisteet)
316        {
317            List<Vector> reitti = new List<Vector>();
318            reitti.Add(new Vector(RandomGen.NextDouble(Level.Left + 30, Level.Right - 30),Level.Top + 80));
319            for (int i = 0; i < valipisteet; i++)
320            {
321                reitti.Add(new Vector(RandomGen.NextDouble(Level.Left + 30, Level.Right - 30),
322                                     (RandomGen.NextDouble(Level.Bottom + 30, Level.Top - 100))));
323            }
324            reitti.Add(new Vector(RandomGen.NextDouble(Level.Left + 30, Level.Right - 30), Level.Bottom - 35));
325            return reitti;
326        }
327
328        Alus LuoVihollinen(Image kuva, int hp)
329        {
330           
331            Alus vihollinen = new Alus(kuva.Width/5, kuva.Height/5, hp);
332            vihollinen.Image = kuva;
333            LisaData tieto;
334            tieto.Tyyppi = "vihollinen";
335            tieto.Rajahtaa = true;
336            tieto.Damage = 5;
337            vihollinen.Tag = tieto;
338            return vihollinen;
339        }
340
341        /// <summary>
342        /// Luo ajastimen
343        /// Lisää myös ajastimen, joten voidaan kutsua suoraan Muodostelman muodostajassa.
344        /// </summary>
345        /// <returns></returns>
346        Timer LuoLahettaja()
347        {
348            Timer ajastin = new Timer();
349            ajastin.Interval = 0.5;
350            Add(ajastin);
351            return ajastin;
352        }
353        #endregion
354        #region Tapahtumat
355        /// <summary>
356        /// Pelaajan törmäyksen käsittelijä
357        ///
358        /// Katsoo myös, että pelaaja ei juutu seiniin
359        /// </summary>
360        /// <param name="tormaaja"></param>
361        /// <param name="kohde"></param>
362        void PelaajaTormaa(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde)
363        {
364            if (((LisaData)kohde.Tag).Tyyppi == "vihollinen") 
365            {
366                ((Alus)tormaaja).TakeHit(5);
367                if (kohde is Alus) ((Alus)kohde).TakeHit(20);
368            }
369
370            if (kohde == vasenLaita)
371            {
372                tormaaja.X = Level.Left + tormaaja.Height / 2 + 1;
373                tormaaja.StopHorizontal();
374            }
375
376            if (kohde == oikeaLaita)
377            {
378                tormaaja.X = Level.Right - tormaaja.Height / 2 - 1;
379                tormaaja.StopHorizontal();
380            }
381            if (kohde == katto)
382            {
383                tormaaja.Y = Level.Top - tormaaja.Width / 2 - 1;
384                tormaaja.StopVertical();
385            }
386            if (kohde == pohja)
387            {
388                tormaaja.Y = Level.Bottom + tormaaja.Width/2 +1;
389                tormaaja.StopVertical();
390            }
391
392        }
393
394        /// <summary>
395        /// Mitä tapahtuu, kun vihollinen tulee ns. poistumisalueelle
396        /// </summary>
397        /// <param name="tormaaja"></param>
398        /// <param name="kohde"></param>
399        void VihollinenTormaa(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde)
400        {
401            if (kohde == exitZone) Remove(tormaaja);
402           
403        }
404
405        void AmmusOsuu(PhysicsObject ammus, PhysicsObject toinen)
406        {
407
408            if (toinen.Tag.ToString() == "seina" || ((LisaData)toinen.Tag).Tyyppi != ((LisaData)ammus.Tag).Tyyppi)
409            {
410                ammus.Destroy();
411                if (((LisaData)ammus.Tag).Rajahtaa)
412                {
413                    Explosion rajahdys = new Explosion(100);
414                    rajahdys.Position = toinen.Position;
415                    Add(rajahdys);
416                }
417
418                if (((LisaData)toinen.Tag).Tyyppi == "vihollinen")
419                {
420                    if (toinen is Alus) 
421                    {
422                        ((Alus)toinen).TakeHit(((LisaData)ammus.Tag).Damage);
423                        if (toinen.IsDestroyed()) score.Value++;
424                    }
425                   
426                }
427            }
428
429
430        }
431        #endregion
432    }
433
434    public class AikaTapahtuma 
435    {
436        public int Aika;
437        public Timer.TriggerHandler Tapahtuma;
438        private Vector lahtopaikka;
439
440        public Vector Lahtopaikka
441        {
442            get{ return lahtopaikka; }
443        }
444
445        public AikaTapahtuma(int aika, Timer.TriggerHandler tapahtuma, double param1, double param2)
446        {
447            this.Aika = aika;
448            this.Tapahtuma = tapahtuma;
449            this.lahtopaikka = new Vector(param1, param2);
450        }
451    }
452}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.