source: 2010/23/hniemi/JyTris/JyTris/Pitka.cs @ 1478

Revision 1478, 1.8 KB checked in by hniemi, 13 years ago (diff)

Tiedostot lisätty.

Toimiva pitkä palikka, jota voidaan liikuttaa ja joka tippuu.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5using Jypeli;
6using Jypeli.ScreenObjects;
7using Jypeli.Assets;
8
9namespace JyTris 
10{
11    class Pitka : ITetrispalikka
12    {
13        Vector[] sijainnit;
14        Vector[][] siirrot;
15
16        public Pitka(int keskikohta)
17        { 
18            sijainnit = new Vector[4];
19            for (int i = 0; i < sijainnit.Length; i++)
20            {
21                sijainnit[i] = new Vector(keskikohta,0);
22            }
23            sijainnit[3].Y = 0;
24            sijainnit[0].Y = 1;
25            sijainnit[1].Y = 2;
26            sijainnit[2].Y = 3;
27           
28            siirrot = new Vector[2][];
29            siirrot[0] = new Vector[4];
30            siirrot[1] = new Vector[4];
31
32            /*
33             * 3
34             * 0 -> 3012
35             * 1
36             * 2
37             */
38            siirrot[0][0] = new Vector(0,0);
39            siirrot[0][1] = new Vector(1, -1);
40            siirrot[0][2] = new Vector(2, -2);
41            siirrot[0][3] = new Vector(-1, 1);
42
43            /*
44             * 3
45             * 0 <- 3012
46             * 1
47             * 2
48             */
49            siirrot[1][0] = new Vector(0, 0);
50            siirrot[1][1] = new Vector(-1, 1);
51            siirrot[1][2] = new Vector(-2, 2);
52            siirrot[1][3] = new Vector(1, -1);
53        }
54
55        public void Liikuta(Vector liike)
56        {
57            //Lisää halutun siirron jokaisen palikan sijaintiin
58            for (int i = 0; i < sijainnit.Length; i++)
59            {
60                sijainnit[i] += liike;
61            }
62           
63        }
64
65        public Color Vari()
66        {
67            return Color.Red;
68        }
69
70        public Vector[] Sijainti()
71        {
72            return sijainnit;
73        }
74    }
75}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.