source: 2010/23/hniemi/JyTris/JyTris/ITetrispalikka.cs @ 1479

Revision 1479, 1.5 KB checked in by hniemi, 12 years ago (diff)

Palikan kääntö lisätty, pistenäytön teko aloitettu.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5using Jypeli;
6using Jypeli.ScreenObjects;
7using Jypeli.Assets;
8
9namespace JyTris
10{
11    /// <summary>
12    /// Käyttöliittymä Tetrispalikoille
13    ///
14    /// Kaikkien tetrispalikoiden on osattava seuraavat asiat.
15    /// </summary>
16    interface ITetrispalikka
17    {
18        /// <summary>
19        /// Liikuttaa kaikkia palikkoja annetun vektorin verran
20        /// </summary>
21        /// <param name="liike">X ja Y oltava kokonaislukuja</param>
22        void Liikuta(Vector liike);
23        /// <summary>
24        /// Antaa palikan käyttämän värin
25        /// </summary>
26        /// <returns>Palikan väri</returns>
27        Color Vari();
28        /// <summary>
29        /// Lista palikoiden sijainneista
30        ///
31        /// Listan vektorien X ja Y arvot ovat kokonaislukuja
32        /// </summary>
33        /// <returns>Lista palikkojen sijainneista</returns>
34        Vector[] Sijainti();
35
36        /// <summary>
37        /// Lista palikan sijainnista, jos sitä käännetään
38        ///
39        /// Listan vektorien X ja Y arvot ovat kokonaislukuja
40        /// </summary>
41        /// <returns>Lista palikoiden sijainneista käännettynä</returns>
42        Vector[] TulevaKaanto();
43
44        /// <summary>
45        /// Kääntää palikkaa
46        /// </summary>
47        /// <returns>Palikan seuraavan asennon indeksi</returns>
48        int Kaanna();
49
50    }
51}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.