source: 2010/23/hniemi/BlockPusher/Blockpusher/Blockpusher/Data/Levels/Level3.txt @ 2640

Revision 2640, 82 bytes checked in by hniemi, 9 years ago (diff)

Tiedostoformaattia muutettu, ja korjatut bugi, että palikoita voi oikeasti työntää...

Kentät myös siirretty hakemistoihin ja hakemisto lisätty projektiin

Line 
1name: Third
2author: Hekku2
3par: 8
4xxxxxxxxx
5xmb  xxxx
6xm    bpx
7xxxxxxxxx
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.