source: 2010/23/hniemi/BlockPusher/Blockpusher/Blockpusher/Data/Levels/Level2.txt @ 2640

Revision 2640, 85 bytes checked in by hniemi, 9 years ago (diff)

Tiedostoformaattia muutettu, ja korjatut bugi, että palikoita voi oikeasti työntää...

Kentät myös siirretty hakemistoihin ja hakemisto lisätty projektiin

Line 
1name: Second
2author: Hekku2
3par: 10
4xxxxxxxxx
5x    xxxx
6x    bmpx
7xxxxxxxxx
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.