source: 2010/23/ekeimaja/Labyrinth/kentät/MerkkienSelitykset.txt @ 573

Revision 573, 108 bytes checked in by ekeimaja, 11 years ago (diff)
Line 
1x = seinä
20 = piste/ruoka
3D = hirviö
4F = maali
51 = pelaaja1
62 = pelaaja2
7B= bonus (toteutus ei varmaa)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.