source: 2010/23/eearleht/Siikapeli/Peli.cs @ 684

Revision 684, 5.3 KB checked in by eearleht, 11 years ago (diff)

Jatkoimme Siikapelin tekemistä.

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5using System.Collections.Generic;
6
7
8namespace Siikapeli
9{
10    class Tasohyppely : PhysicsGame
11    {
12        const int ruudunLeveys = 50;
13        const int ruudunKorkeus = 50; 
14        const double nopeus = 200;
15        const double hyppyVoima =3000;
16
17        IntMeter pisteLaskuri;
18        ValueDisplay pisteNaytto;
19
20        PlatformCharacter pelaaja1;
21
22        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
23
24
25        protected override void Begin()
26        {
27            kenttaNro = 0;
28            Level.Width = 2000;
29            Level.Height = 1000;
30
31            // Luodaan pistelaskuri
32            pisteLaskuri = new IntMeter(0);
33
34            // luodaan pistelaskunäyttö
35            pisteNaytto = new ValueDisplay();
36            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
37            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
38            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
39            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
40            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
41
42            // Zoomataan lähemmäksi
43            Camera.ZoomFactor = 2.0;
44
45            Camera.StayInLevel = true;
46
47            seuraavaKentta();
48            MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
49        }
50
51        void seuraavaKentta()
52        {
53            ClearAll();
54            pisteLaskuri.Reset();
55
56            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
57            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
58
59            // Asetetaan painovoima
60            Gravity = new Vector(0, -1000);
61
62            luoKentta();
63            lisaaNappaimet();
64            lisaaMaali();
65            Camera.Follow(pelaaja1);
66        }
67
68        void luoKentta()
69        {
70            //Level.CreateBorders();
71            Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.White);
72            Level.Background.Image = LoadImage("Ice fishing");
73            lisaaPelaajat();
74
75            var merkit = new Dictionary<char, ObjectCreator>();
76            merkit['x'] = LuoPalikka;
77            merkit['*'] = LuoTahti;
78
79            char[,] ruudut = Tiles.ReadFromFile("kentta1.txt");
80            Tiles.Insert(this, ruudut, merkit, ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
81        }
82
83        PhysicsObject LuoPalikka()
84        {
85            PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
86            return palikka;
87        }
88
89        PhysicsObject LuoTahti()
90        {
91            PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(25.0, 25.0);
92            return tahti;
93
94        }
95
96        void lisaaTaso(double x, double y)
97        {
98            PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
99            taso.Color = Color.Black;
100            taso.X = x;
101            taso.Y = y;
102            Add(taso);
103        }
104
105        void lisaaPelaajat()
106        {
107            pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
108            pelaaja1.Mass = 4.0;
109            pelaaja1.Image = LoadImage("Siika");
110            pelaaja1.X = -5250;
111            pelaaja1.Y = Level.Bottom + 125;
112
113            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
114
115            Add(pelaaja1);
116        }
117
118        void lisaaMaali()
119        {
120            PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
121            maali.Tag = "maali";
122            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
123            maali.X = 5600;
124            maali.Y = -425;
125            maali.Image = LoadImage("tahti");
126            Add(maali);
127        }
128
129        void lisaaNappaimet()
130        {
131            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
132            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
133
134            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
135            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
136            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
137
138            lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
139        }
140
141        void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
142        {
143            controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
144
145            controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
146            controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
147            controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
148        }
149
150        void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
151        {
152            hahmo.Walk(nopeus);
153        }
154
155        void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
156        {
157            hahmo.Jump(voima);
158        }
159
160        void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
161        {
162            if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
163            {
164                this.PlaySound("maali");
165                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
166                seuraavaKentta();
167                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
168
169            }
170        }
171    }
172}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.