source: 2010/23/eearleht/Siikapeli/Peli.cs @ 600

Revision 600, 4.8 KB checked in by eearleht, 10 years ago (diff)

Aloitimme tehdä Siikapeliä.

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7namespace Siikapeli
8{
9    class Tasohyppely : PhysicsGame
10    {
11        const double nopeus = 200;
12        const double hyppyVoima = 5000;
13
14        IntMeter pisteLaskuri;
15        ValueDisplay pisteNaytto;
16
17        PlatformCharacter pelaaja1;
18
19        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
20
21
22        protected override void Begin()
23        {
24            kenttaNro = 0;
25            Level.Width = 2000;
26            Level.Height = 1000;
27
28            // Luodaan pistelaskuri
29            pisteLaskuri = new IntMeter(0);
30
31            // luodaan pistelaskunäyttö
32            pisteNaytto = new ValueDisplay();
33            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
34            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
35            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
36            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
37            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
38
39            // Zoomataan lähemmäksi
40            Camera.ZoomFactor = 2.0;
41
42            Camera.StayInLevel = true;
43
44            seuraavaKentta();
45            MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
46        }
47
48        void seuraavaKentta()
49        {
50            ClearAll();
51            pisteLaskuri.Reset();
52
53            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
54            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
55
56            // Asetetaan painovoima
57            Gravity = new Vector(0, -1000);
58
59            luoKentta();
60            lisaaNappaimet();
61            Camera.Follow(pelaaja1);
62        }
63
64        void luoKentta()
65        {
66            Level.CreateBorders();
67            Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.White);
68
69            lisaaTaso(215, -75);
70            lisaaTaso(50, -200);
71            lisaaTaso(-75, -300);
72            lisaaTaso(-75, 50);
73            lisaaTaso(250, 125);
74            lisaaTaso(375, 300);
75            lisaaMaali();
76            lisaaPelaajat();
77        }
78
79        void lisaaTaso(double x, double y)
80        {
81            PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
82            taso.Color = Color.Black;
83            taso.X = x;
84            taso.Y = y;
85            Add(taso);
86        }
87
88        void lisaaPelaajat()
89        {
90            pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
91            pelaaja1.Mass = 4.0;
92            pelaaja1.Image = LoadImage("Siika");
93            pelaaja1.X = 0;
94            pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
95
96            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
97
98            Add(pelaaja1);
99        }
100
101        void lisaaMaali()
102        {
103            PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
104            maali.Tag = "maali";
105            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
106            maali.X = 100;
107            maali.Y = 500;
108            maali.Image = LoadImage("tahti");
109            Add(maali);
110        }
111
112        void lisaaNappaimet()
113        {
114            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
115            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
116
117            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
118            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
119            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
120
121            lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
122        }
123
124        void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
125        {
126            controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
127
128            controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
129            controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
130            controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
131        }
132
133        void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
134        {
135            hahmo.Walk(nopeus);
136        }
137
138        void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
139        {
140            hahmo.Jump(voima);
141        }
142
143        void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
144        {
145            if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
146            {
147                this.PlaySound("maali");
148                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
149                seuraavaKentta();
150                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
151               
152            }
153        }       
154    }
155}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.