source: 2010/23/eearleht/Pong/Peli.cs @ 530

Revision 530, 3.6 KB checked in by eearleht, 11 years ago (diff)

Olen jatkanut Pong peliä.

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6namespace Pong
7{
8    public class Peli : PhysicsGame
9    {
10        PhysicsObject pallo;
11        PhysicsObject maila1;
12        Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
13        Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
14        PhysicsObject maila2;
15       
16        protected override void Begin()
17        {
18            Luokentta();
19            AsetaOhjaimet();
20            LisaaLaskurit();
21            Aloitapeli();
22
23        }
24
25        void Luokentta()
26        {
27            pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
28            pallo.Shape = Shapes.Circle;
29            Add(pallo);
30            pallo.X = -150;
31            pallo.Y = -50;
32            pallo.Restitution = 1.0;
33
34            maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
35            maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
36
37            Level.CreateBorders(1.0, false);
38            Level.BackgroundColor = Color.Black;
39            Camera.ZoomToLevel();
40        }
41
42        void AsetaOhjaimet()
43        {
44            Keyboard.Listen(Key.I, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylos", maila1, nopeusYlos);
45            Keyboard.Listen(Key.I, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
46            Keyboard.Listen(Key.K, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
47            Keyboard.Listen(Key.K, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
48
49            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
50            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
51            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
52            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
53
54            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
55            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
56           
57        }
58
59        void Aloitapeli()
60        {
61            Vector impulssi = new Vector(600.0, 0.0);
62            pallo.Hit(impulssi);
63        }
64
65        PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
66        {
67            PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
68            maila.Shape = Shapes.Rectangle;
69            maila.X = x;
70            maila.Y = y;
71            maila.Restitution = 1.0;
72            Add(maila);
73
74            return maila;
75        }
76
77             void AsetaNopeus( PhysicsObject maila, Vector nopeus )
78        {
79            if ( (nopeus.Y < 0) && (maila.Y < Level.Bottom) )
80            {
81                maila.Velocity = Vector.Zero;
82                return;
83            }
84            if ( (nopeus.Y > 0) && (maila.Y > Level.Top) )
85            {
86                maila.Velocity = Vector.Zero;
87                return;
88            }
89
90            maila.Velocity = nopeus;
91            }
92
93             void LisaaLaskurit()
94        {
95            // ...
96        }
97             IntMeter LuoPisteLaskuri( double x, double y )
98             {
99                 IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
100                 laskuri.MaxValue = 10;
101                 ValueDisplay naytto = new ValueDisplay();
102                 naytto.BindTo(laskuri);
103                 naytto.X = x;
104                 naytto.Y = y;
105                 naytto.ValueColor = Color.White;
106                 Add(naytto);
107                 return laskuri;
108             }
109
110
111
112        }
113
114        }
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.