source: 2010/23/almiilhi/Tasohyppely2/Peli.cs @ 604

Revision 604, 5.3 KB checked in by almiilhi, 13 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5using System.Collections.Generic;
6
7
8namespace Tasohyppely2
9{
10    class Tasohyppely : PhysicsGame
11    {
12        const double nopeus = 200;
13        const double hyppyVoima = 6000;
14
15        IntMeter pisteLaskuri;
16        ValueDisplay pisteNaytto;
17
18        PlatformCharacter pelaaja1;
19
20        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
21        const int ruudunLeveys = 50;
22        const int ruudunKorkeus = 50;
23     
24
25        protected override void Begin()
26        {
27            kenttaNro = 0;
28            Level.Width = 50000;
29            Level.Height = 1090;
30
31            // Luodaan pistelaskuri
32            pisteLaskuri = new IntMeter(0);
33
34            // luodaan pistelaskunäyttö
35            pisteNaytto = new ValueDisplay();
36            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
37            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
38            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
39            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
40            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
41
42            // Zoomataan lähemmäksi
43            Camera.ZoomFactor = 2.0;
44
45            Camera.StayInLevel = true;
46
47            seuraavaKentta();
48            MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
49        }
50
51        void seuraavaKentta()
52        {
53            ClearAll();
54            pisteLaskuri.Reset();
55
56            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
57            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
58
59            // Asetetaan painovoima
60            Gravity = new Vector(0, -900);
61
62            luoKentta();
63            lisaaNappaimet();
64            Camera.Follow(pelaaja1);
65           
66        }
67
68
69        void luoKentta()
70        {
71            Level.CreateBorders();
72            Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.Pink);
73
74            lisaaTaso(-200, -350);
75            lisaaTaso(0, -200);
76
77            lisaaMaali();
78            lisaaPelaajat();
79            var merkit = new Dictionary<char, ObjectCreator>();
80            merkit['-'] = LuoPalikka;
81            char[,] ruudut = Tiles.ReadFromFile("TextFile1.txt");
82            Tiles.Insert(this, ruudut, merkit, ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
83
84           
85
86
87
88        }
89
90        void lisaaTaso(double x, double y)
91        {
92            PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
93            taso.Color = Color.Blue;
94            taso.X = -550;
95            taso.Y = 1 ;
96            Add(taso);
97        }
98
99        void lisaaPelaajat()
100        {
101            pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 50);
102            pelaaja1.Mass = 4.0;
103            pelaaja1.Image = LoadImage("Zuper Zer0 päivitetty");
104            pelaaja1.X = 0;
105            pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
106
107            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
108
109            Add(pelaaja1);
110        }
111
112        void lisaaMaali()
113        {
114            PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Triangle);
115            maali.Tag = "maali";
116            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
117            maali.X = 600;
118            maali.Y = -60;
119            maali.Image = LoadImage("tahti");
120            Add(maali);
121        }
122
123        void lisaaNappaimet()
124        {
125            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
126            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
127
128
129            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
130            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
131            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
132
133            lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
134        }
135
136        void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
137        {
138            controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
139
140            controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
141            controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
142            controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
143        }
144
145        void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
146        {
147            hahmo.Walk(nopeus);
148        }
149
150        void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
151        {
152            hahmo.Jump(voima);
153        }
154
155        void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
156        {
157            if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
158            {
159                this.PlaySound("maali");
160                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
161                seuraavaKentta();
162             
163                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
164               
165
166            }
167           
168        }
169        PhysicsObject LuoPalikka()
170        {
171            PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
172            palikka.Shape = Shapes.Rectangle;
173            palikka.Color = Color.Gray;
174            return palikka;
175        }
176
177 
178    }
179}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.