source: 2010/23/almiilhi/Tasohyppely1/Peli.cs @ 561

Revision 561, 4.6 KB checked in by almiilhi, 13 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7namespace Tasohyppely1
8{
9    class Tasohyppely : PhysicsGame
10    {
11        const double nopeus = 100;
12        const double hyppyVoima = 5500;
13
14        IntMeter pisteLaskuri;
15        ValueDisplay pisteNaytto;
16
17        PlatformCharacter pelaaja1;
18
19        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
20
21
22        protected override void Begin()
23        {
24            kenttaNro = 0;
25            Level.Width = 2000;
26            Level.Height = 1000;
27
28            // Luodaan pistelaskuri
29            pisteLaskuri = new IntMeter(0);
30
31            // luodaan pistelaskunäyttö
32            pisteNaytto = new ValueDisplay();
33            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
34            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
35            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
36            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
37            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
38
39            // Zoomataan lähemmäksi
40            Camera.ZoomFactor = 2.0;
41
42            Camera.StayInLevel = true;
43
44            seuraavaKentta();
45            MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
46        }
47
48        void seuraavaKentta()
49        {
50            ClearAll();
51            pisteLaskuri.Reset();
52
53            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
54            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
55
56            // Asetetaan painovoima
57            Gravity = new Vector(0, -1000);
58
59            luoKentta();
60            lisaaNappaimet();
61            Camera.Follow(pelaaja1);
62        }
63
64        void luoKentta()
65        {
66            Level.CreateBorders();
67            Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
68
69            lisaaTaso(-200, -350);
70            lisaaTaso(0, -200);
71
72            lisaaMaali();
73            lisaaPelaajat();
74        }
75
76        void lisaaTaso(double x, double y)
77        {
78            PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
79            taso.Color = Color.Green;
80            taso.X = x;
81            taso.Y = y;
82            Add(taso);
83        }
84
85        void lisaaPelaajat()
86        {
87            pelaaja1 = new PlatformCharacter(100, 100);
88            pelaaja1.Mass = 10.0;
89            pelaaja1.Image = LoadImage("New Zuper Zer0");
90            pelaaja1.X = 0;
91            pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
92
93            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
94
95            Add(pelaaja1);
96        }
97
98        void lisaaMaali()
99        {
100            PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
101            maali.Tag = "maali";
102            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
103            maali.X = 30;
104            maali.Y = -60;
105            maali.Image = LoadImage("Tahti");
106            Add(maali);
107        }
108
109        void lisaaNappaimet()
110        {
111            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
112            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
113
114            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
115            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
116            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
117
118            lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
119        }
120
121        void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
122        {
123            controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
124
125            controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
126            controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
127            controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
128        }
129
130        void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
131        {
132            hahmo.Walk(nopeus);
133        }
134
135        void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
136        {
137            hahmo.Jump(voima);
138        }
139
140        void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
141        {
142            if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
143            {
144                this.PlaySound("maali");
145                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
146                seuraavaKentta();
147                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
148            }
149        }
150    }
151}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.