source: 2010/23/aaolluuk/ApinaJaBanaani 2/Peli.cs @ 666

Revision 666, 6.4 KB checked in by aaolluuk, 13 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7namespace ApinaJaBanaani_2
8{
9    class Tasohyppely : PhysicsGame
10    {
11        const double nopeus = 200;
12        const double hyppyVoima = 4000;
13
14        IntMeter pisteLaskuri;
15        ValueDisplay pisteNaytto;
16
17        PlatformCharacter pelaaja1;
18
19        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
20
21
22        protected override void Begin()
23        {
24            kenttaNro = 0;
25            Level.Width = 2000;
26            Level.Height = 1000;
27
28            // Luodaan pistelaskuri
29            pisteLaskuri = new IntMeter(0);
30
31            // luodaan pistelaskunäyttö
32            pisteNaytto = new ValueDisplay();
33            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
34            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
35            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
36            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
37            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
38
39            // Zoomataan lähemmäksi
40            Camera.ZoomFactor = 2.0;
41
42            Camera.StayInLevel = true;
43
44            seuraavaKentta();
45            MessageDisplay.Add("Etsi reitti kotiin!");
46        }
47
48        void seuraavaKentta()
49        {
50            ClearAll();
51            pisteLaskuri.Reset();
52
53            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
54            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
55
56            // Asetetaan painovoima
57            Gravity = new Vector(0, -1000);
58
59            luoKentta();
60            lisaaNappaimet();
61            Camera.Follow(pelaaja1);
62        }
63
64        void luoKentta()
65        {
66            Level.CreateBorders();
67            Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.Black);
68
69            lisaaTaso(-200, -350);
70            lisaaTaso(0, -200);
71            lisaaTaso(250, -150);
72            lisaaTaso(520, -50);
73            lisaaTaso(260, -150);
74            lisaaTaso(550, 100);
75            lisaaTaso(500, 200);
76            lisaaTaso(640, 100);
77            lisaaTaso(350, 300);
78            lisaaTaso(225, 250);
79            lisaaTaso(100, 200);
80            lisaaTaso(-210, 250);
81            lisaaTaso(-480, 200);
82            lisaaTaso(-480, 50);
83            lisaaTaso(-650, 100);
84
85            lisaaTaso(-500, -480);
86            lisaaTaso(-300, -480);
87            lisaaTaso(-200, -480);
88            lisaaTaso(-100, -480);
89            lisaaTaso(0, -480);
90            lisaaTaso(200, -450);
91            lisaaTaso(400, -480);
92            lisaaTaso(600, -480);
93            lisaaTaso(200, -480);
94
95
96            LisaaPiikkiaita(-400, -480);
97            LisaaPiikkiaita(100, -480);
98            LisaaPiikkiaita(300, -480);
99            LisaaPiikkiaita(500, -480);
100
101
102            LisaaBanaani(-200, -329);
103            LisaaBanaani(0, -179);
104            LisaaBanaani(250, -129);
105            LisaaBanaani(520, -29);
106            LisaaBanaani(500, 221);
107            LisaaBanaani(640, 131);
108
109
110            lisaaMaali();
111            lisaaPelaajat();
112        }
113
114        void lisaaTaso(double x, double y)
115        {
116            PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
117            taso.Color = Color.Brown;
118            taso.X = x;
119            taso.Y = y;
120            Add(taso);
121        }
122
123        void lisaaPelaajat()
124        {
125            pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
126            pelaaja1.Mass = 4.0;
127            pelaaja1.Image = LoadImage("Apina");
128            pelaaja1.X = 0;
129            pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
130
131            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
132
133            Add(pelaaja1);
134        }
135
136        void lisaaMaali()
137        {
138            PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 100, Shapes.Circle);
139            maali.Tag = "maali";
140            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
141            maali.X = -650;
142            maali.Y = 150;
143            maali.Image = LoadImage("Talo");
144            Add(maali);
145        }
146
147        void lisaaNappaimet()
148        {
149            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
150            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
151
152            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
153            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
154            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
155
156            lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
157        }
158
159        void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
160        {
161            controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
162
163            controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
164            controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
165            controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
166        }
167
168        void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
169        {
170            hahmo.Walk(nopeus);
171        }
172
173        void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
174        {
175            hahmo.Jump(voima);
176        }
177
178        void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
179        {
180            if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
181           
182        {
183              this.PlaySound("maali");
184              int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
185              seuraavaKentta();
186              MessageDisplay.Add("Onnittelut..pääsit kentän läpi  " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
187            }   
188        }
189
190        void LisaaBanaani (double x, double y)
191        {
192       
193             PhysicsObject Banaani = PhysicsObject.CreateStaticObject(30, 10);
194             Banaani.X = x;
195             Banaani.Y = y;
196             Banaani.Image = LoadImage("Banaani");
197             Add(Banaani);
198
199        }
200
201            void LisaaPiikkiaita (double x, double y)
202        {
203       
204            PhysicsObject Piikkiaita = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
205            Piikkiaita.X = x;
206            Piikkiaita.Y = y;
207            Piikkiaita.Image = LoadImage("Piikkiaita");
208            Add(Piikkiaita);
209       
210        }
211       
212       
213        }
214 
215}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.