source: 2010/23/aaolluuk/ApinaJaBanaani 2/Peli.cs @ 634

Revision 634, 5.6 KB checked in by aaolluuk, 13 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7namespace ApinaJaBanaani_2
8{
9    class Tasohyppely : PhysicsGame
10    {
11        const double nopeus = 300;
12        const double hyppyVoima = 1000;
13
14        IntMeter pisteLaskuri;
15        ValueDisplay pisteNaytto;
16
17        PlatformCharacter pelaaja1;
18
19        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
20
21
22        protected override void Begin()
23        {
24            kenttaNro = 0;
25            Level.Width = 2000;
26            Level.Height = 1000;
27
28            // Luodaan pistelaskuri
29            pisteLaskuri = new IntMeter(0);
30
31            // luodaan pistelaskunäyttö
32            pisteNaytto = new ValueDisplay();
33            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
34            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
35            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
36            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
37            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
38
39            // Zoomataan lähemmäksi
40            Camera.ZoomFactor = 2.0;
41
42            Camera.StayInLevel = true;
43
44            seuraavaKentta();
45            MessageDisplay.Add("Etsi reitti kotiin!");
46        }
47
48        void seuraavaKentta()
49        {
50            ClearAll();
51            pisteLaskuri.Reset();
52
53            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
54            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
55
56            // Asetetaan painovoima
57            Gravity = new Vector(0, -5000);
58
59            luoKentta();
60            lisaaNappaimet();
61            Camera.Follow(pelaaja1);
62        }
63
64        void luoKentta()
65        {
66            Level.CreateBorders();
67            Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
68
69            lisaaTaso(-200, -350);
70            lisaaTaso(0, -200);
71            lisaaTaso(250, -150);
72            lisaaTaso(520, -50);
73            lisaaTaso(260, -150);
74            lisaaTaso(500, 200);
75            lisaaTaso(620, 100);
76            lisaaTaso(350, 300);
77            lisaaTaso(100, 200);
78            lisaaTaso(-210, 250);
79            lisaaTaso(-480, 200);
80            lisaaTaso(-580, -200);
81
82
83            lisaaTaso(-500, -500);
84            lisaaTaso(-300, -500);
85            lisaaTaso(-200, -500);
86            lisaaTaso(-100, -500);
87            lisaaTaso(0, -500);
88            lisaaTaso(200, -500);
89            lisaaTaso(400, -500);
90            lisaaTaso(600, -500);
91            lisaaTaso(200, -470);
92
93            lisaaMaali();
94            lisaaPelaajat();
95        }
96
97        void lisaaTaso(double x, double y)
98        {
99            PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
100            taso.Color = Color.Brown;
101            taso.X = x;
102            taso.Y = y;
103            Add(taso);
104        }
105
106        void lisaaPelaajat()
107        {
108            pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
109            pelaaja1.Mass = 4.0;
110            pelaaja1.Image = LoadImage("Apina");
111            pelaaja1.X = 0;
112            pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
113
114            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
115
116            Add(pelaaja1);
117        }
118
119        void lisaaMaali()
120        {
121            PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 100, Shapes.Circle);
122            maali.Tag = "maali";
123            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
124            maali.X = -580;
125            maali.Y = -136;
126            maali.Image = LoadImage("Talo");
127            Add(maali);
128        }
129
130        void lisaaNappaimet()
131        {
132            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
133            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
134
135            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
136            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
137            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
138
139            lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
140        }
141
142        void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
143        {
144            controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
145
146            controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
147            controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
148            controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
149        }
150
151        void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
152        {
153            hahmo.Walk(nopeus);
154        }
155
156        void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
157        {
158            hahmo.Jump(voima);
159        }
160
161        void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
162        {
163            if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
164           
165        {
166              this.PlaySound("maali");
167              int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
168              seuraavaKentta();
169              MessageDisplay.Add("Onnittelut..pääsit kentän läpi  " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
170            }   
171        }
172       
173            void LisaaPiikkiaita (double x, double y)
174        {
175       
176            PhysicsObject Piikkiaita = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
177            Piikkiaita.X = x;
178            Piikkiaita.Y = y;
179            Add(Piikkiaita);
180       
181        }
182       
183       
184        }
185 
186}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.