source: 2010/23/aaolluuk/ApinaJaBanaani 2/Peli.cs @ 603

Revision 603, 5.2 KB checked in by aaolluuk, 13 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6
7namespace ApinaJaBanaani_2
8{
9    class Tasohyppely : PhysicsGame
10    {
11        const double nopeus = 200;
12        const double hyppyVoima = 4000;
13
14        IntMeter pisteLaskuri;
15        ValueDisplay pisteNaytto;
16
17        PlatformCharacter pelaaja1;
18
19        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
20
21
22        protected override void Begin()
23        {
24            kenttaNro = 0;
25            Level.Width = 2000;
26            Level.Height = 1000;
27
28            // Luodaan pistelaskuri
29            pisteLaskuri = new IntMeter(0);
30
31            // luodaan pistelaskunäyttö
32            pisteNaytto = new ValueDisplay();
33            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
34            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
35            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
36            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
37            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
38
39            // Zoomataan lähemmäksi
40            Camera.ZoomFactor = 2.0;
41
42            Camera.StayInLevel = true;
43
44            seuraavaKentta();
45            MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
46        }
47
48        void seuraavaKentta()
49        {
50            ClearAll();
51            pisteLaskuri.Reset();
52
53            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
54            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
55
56            // Asetetaan painovoima
57            Gravity = new Vector(0, -1000);
58
59            luoKentta();
60            lisaaNappaimet();
61            Camera.Follow(pelaaja1);
62        }
63
64        void luoKentta()
65        {
66            Level.CreateBorders();
67            Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
68
69            lisaaTaso(-200, -350);
70            lisaaTaso(0, -200);
71            lisaaTaso(250, -150);
72            lisaaTaso(520, -50);
73            lisaaTaso(260, -150);
74            lisaaTaso(500, 200);
75            lisaaTaso(620, 100);
76            lisaaTaso(350, 300);
77            lisaaTaso(100, 200);
78            lisaaTaso(-210, 250);
79
80
81            lisaaTaso(-500, -500);
82            lisaaTaso(-300, -500);
83            lisaaTaso(-200, -500);
84            lisaaTaso(-100, -500);
85            lisaaTaso(0, -500);
86            lisaaTaso(200, -500);
87            lisaaTaso(400, -500);
88            lisaaTaso(600, -500);
89            lisaaTaso(200, -470);
90           
91
92            lisaaMaali();
93            lisaaPelaajat();
94        }
95
96        void lisaaTaso(double x, double y)
97        {
98            PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
99            taso.Color = Color.Brown;
100            taso.X = x;
101            taso.Y = y;
102            Add(taso);
103        }
104
105        void lisaaPelaajat()
106        {
107            pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
108            pelaaja1.Mass = 4.0;
109            pelaaja1.Image = LoadImage("Apina");
110            pelaaja1.X = 0;
111            pelaaja1.Y = Level.Bottom + 120;
112
113            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
114
115            Add(pelaaja1);
116        }
117
118        void lisaaMaali()
119        {
120            PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 100, Shapes.Circle);
121            maali.Tag = "maali";
122            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
123            maali.X = 100;
124            maali.Y = 350;
125            maali.Image = LoadImage("Talo");
126            Add(maali);
127        }
128
129        void lisaaNappaimet()
130        {
131            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
132            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
133
134            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
135            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
136            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
137
138            lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
139        }
140
141        void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
142        {
143            controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
144
145            controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
146            controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
147            controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
148        }
149
150        void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
151        {
152            hahmo.Walk(nopeus);
153        }
154
155        void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
156        {
157            hahmo.Jump(voima);
158        }
159
160        void osuiMaaliin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
161        {
162            if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
163            {
164                this.PlaySound("maali");
165                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
166                seuraavaKentta();
167                MessageDisplay.Add("Onnittelut..pääsit kentän läpi  " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
168            }
169        }
170    }
171}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.