source: 2010/23/Kavaisan/Tasohyppely1/Peli.cs @ 679

Revision 679, 6.3 KB checked in by kavaisan, 13 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5using System.Collections.Generic;
6
7namespace Tasohyppely1
8{
9    class Tasohyppely : PhysicsGame
10    {
11        const double nopeus = 200;
12        const double hyppyVoima = 4500;
13        const int ruudunLeveys = 50;
14        const int ruudunKorkeus = 200;
15
16
17        IntMeter pisteLaskuri;
18        ValueDisplay pisteNaytto;
19
20        PlatformCharacter pelaaja1;
21
22        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
23
24
25        protected override void Begin()
26        {
27            kenttaNro = 1;
28
29            // Zoomataan lähemmäksi
30            Camera.ZoomFactor = 2.0;
31
32            Camera.StayInLevel = true;
33
34            seuraavaKentta();
35            MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
36        }
37
38        void seuraavaKentta()
39        {
40            ClearAll();
41
42            lisaaPisteLaskuri();
43
44            // Asetetaan painovoima
45            Gravity = new Vector(0, -1000);
46
47            luoKentta();
48            kenttaNro++;
49            if (kenttaNro > 2) kenttaNro = 1;
50
51            lisaaNappaimet();
52            Camera.Follow(pelaaja1);
53        }
54
55        void lisaaPisteLaskuri()
56        {
57            // Luodaan pistelaskuri
58            pisteLaskuri = new IntMeter(0);
59
60            // luodaan pistelaskunäyttö
61            pisteNaytto = new ValueDisplay();
62            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
63            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 150;
64            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 20;
65            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
66            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
67
68
69        }
70
71        void luoKentta()
72        {
73            Level.Width = 2000;
74            Level.Height = 1000;
75            Level.CreateBorders();
76            Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
77            var merkit = new Dictionary<char, ObjectCreator>();
78
79            merkit['='] = LuoPalikka;
80            merkit['^'] = lisaaMaali;
81            merkit['w'] = lisaaTuuppaaja;
82
83            char[,] ruudut = null;
84
85            ruudut = Tiles.ReadFromFile("kentta"+kenttaNro+".txt");
86
87           
88            Tiles.Insert(this, ruudut, merkit, ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
89
90           
91
92            lisaaMaali();
93            lisaaPelaajat();
94        }
95        PhysicsObject lisaaTuuppaaja()
96        {
97            PhysicsObject tuuppaaja = PhysicsObject.CreateStaticObject(30.0, 30.0, Shapes.Circle);
98            tuuppaaja.Tag = "tuuppaaja";
99            //tuuppaaja.IgnoresCollisionResponse = true;
100            tuuppaaja.Image = LoadImage("imagesCAAXX6KH");
101            return tuuppaaja;
102        }
103
104        PhysicsObject LuoPalikka()
105        {
106            PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
107            palikka.Shape = Shapes.Rectangle;
108            palikka.Color = Color.Gray;
109            return palikka;
110        }
111        void lisaaTaso(double x, double y)
112        {
113            PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
114            taso.Color = Color.Green;
115            taso.X = x;
116            taso.Y = y;
117            Add(taso);
118        }
119
120        void lisaaPelaajat()
121        {
122            pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
123            pelaaja1.Mass = 4.0;
124            pelaaja1.Image = LoadImage("norsu");
125            pelaaja1.X = - 1650;
126            pelaaja1.Y = Level.Bottom + 200;
127
128            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiKenttaOlioon);
129           
130            Add(pelaaja1);
131        }
132
133        PhysicsObject lisaaMaali()
134        {
135            PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
136            maali.Tag = "maali";
137            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
138           
139            maali.Image = LoadImage("tahti");
140            return maali;
141        }
142
143        void lisaaNappaimet()
144        {
145            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
146            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
147            Keyboard.Listen (Key.Enter, ButtonState.Pressed, seuraavaKentta, "AloitaAlusta");
148
149            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
150            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
151            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
152
153            lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
154        }
155
156        void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
157        {
158            controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
159
160            controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
161            controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
162            controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
163        }
164
165        void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
166        {
167            hahmo.Walk(nopeus);
168            pisteLaskuri.Value = (int)((pelaaja1.Y + (Level.Height / 2)) / ruudunKorkeus);
169        }
170
171        void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
172        {
173            hahmo.Jump(voima);
174            pisteLaskuri.Value = (int)((pelaaja1.Y +(Level.Height/2)) / ruudunKorkeus);
175        }
176
177        void osuiKenttaOlioon(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
178        {
179            if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
180            {
181                this.PlaySound("maali");
182                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
183                kenttaNro += 1;
184
185                seuraavaKentta();
186                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
187            }
188
189            if (otherObject.Tag.ToString() == "tuuppaaja")
190            {
191                collidingObject.Hit(new Vector(0, -10000));
192                Explosion e = new Explosion(1000);
193                e.Position = otherObject.Position;
194                Add(e);
195                otherObject.Destroy();
196                             
197
198            }
199
200
201        }
202       
203
204    }
205}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.