source: 2010/23/Kavaisan/Tasohyppely1/Peli.cs @ 655

Revision 655, 6.1 KB checked in by kavaisan, 13 years ago (diff)

valmistelin peliä

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5using System.Collections.Generic;
6
7namespace Tasohyppely1
8{
9    class Tasohyppely : PhysicsGame
10    {
11        const double nopeus = 200;
12        const double hyppyVoima = 4500;
13        const int ruudunLeveys = 50;
14        const int ruudunKorkeus = 200;
15
16
17        IntMeter pisteLaskuri;
18        ValueDisplay pisteNaytto;
19
20        PlatformCharacter pelaaja1;
21
22        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
23
24
25        protected override void Begin()
26        {
27            kenttaNro = 1;
28            Level.Width = 2000;
29            Level.Height = 1000;
30
31            // Luodaan pistelaskuri
32            pisteLaskuri = new IntMeter(0);
33
34            // luodaan pistelaskunäyttö
35            pisteNaytto = new ValueDisplay();
36            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
37            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
38            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
39            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
40            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
41
42            // Zoomataan lähemmäksi
43            Camera.ZoomFactor = 2.0;
44
45            Camera.StayInLevel = true;
46
47            seuraavaKentta();
48            MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
49        }
50
51        void seuraavaKentta()
52        {
53            ClearAll();
54            pisteLaskuri.Reset();           
55
56            // Asetetaan painovoima
57            Gravity = new Vector(0, -1000);
58
59            luoKentta();
60            kenttaNro++;
61            if (kenttaNro > 2) kenttaNro = 1;
62
63            lisaaNappaimet();
64            Camera.Follow(pelaaja1);
65        }
66
67        void luoKentta()
68        {
69            Level.CreateBorders();
70            Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
71            var merkit = new Dictionary<char, ObjectCreator>();
72
73            merkit['='] = LuoPalikka;
74            merkit['^'] = lisaaMaali;
75            merkit['w'] = lisaaTuuppaaja;
76
77            char[,] ruudut = null;
78
79            ruudut = Tiles.ReadFromFile("kentta"+kenttaNro+".txt");
80
81           
82            Tiles.Insert(this, ruudut, merkit, ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
83
84           
85
86            lisaaMaali();
87            lisaaPelaajat();
88        }
89        PhysicsObject lisaaTuuppaaja()
90        {
91            PhysicsObject tuuppaaja = PhysicsObject.CreateStaticObject(30.0, 30.0, Shapes.Circle);
92            tuuppaaja.Tag = "tuuppaaja";
93            //tuuppaaja.IgnoresCollisionResponse = true;
94            tuuppaaja.Image = LoadImage("imagesCAAXX6KH");
95            return tuuppaaja;
96        }
97
98        PhysicsObject LuoPalikka()
99        {
100            PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
101            palikka.Shape = Shapes.Rectangle;
102            palikka.Color = Color.Gray;
103            return palikka;
104        }
105        void lisaaTaso(double x, double y)
106        {
107            PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
108            taso.Color = Color.Green;
109            taso.X = x;
110            taso.Y = y;
111            Add(taso);
112        }
113
114        void lisaaPelaajat()
115        {
116            pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
117            pelaaja1.Mass = 4.0;
118            pelaaja1.Image = LoadImage("norsu");
119            pelaaja1.X = - 1650;
120            pelaaja1.Y = Level.Bottom + 200;
121
122            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiKenttaOlioon);
123
124            Add(pelaaja1);
125        }
126
127        PhysicsObject lisaaMaali()
128        {
129            PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
130            maali.Tag = "maali";
131            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
132           
133            maali.Image = LoadImage("tahti");
134            return maali;
135        }
136
137        void lisaaNappaimet()
138        {
139            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
140            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
141            Keyboard.Listen (Key.Enter, ButtonState.Pressed, seuraavaKentta, "AloitaAlusta");
142
143            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
144            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
145            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
146
147            lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
148        }
149
150        void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
151        {
152            controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
153
154            controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
155            controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
156            controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
157        }
158
159        void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
160        {
161            hahmo.Walk(nopeus);
162        }
163
164        void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
165        {
166            hahmo.Jump(voima);
167        }
168
169        void osuiKenttaOlioon(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
170        {
171            if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
172            {
173                this.PlaySound("maali");
174                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
175                kenttaNro = +1;
176
177                seuraavaKentta();
178                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
179            }
180
181            if (otherObject.Tag.ToString() == "tuuppaaja")
182            {
183                MessageDisplay.Add("Tormattiin tuuppaajaan");
184                collidingObject.Hit(new Vector(0, -10000));
185                Explosion e = new Explosion(100);
186                e.Position = otherObject.Position;
187                Add(e);
188                otherObject.Destroy();
189                             
190
191            }
192
193
194        }
195       
196
197    }
198}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.