source: 2010/23/Kavaisan/Tasohyppely1/Peli.cs @ 630

Revision 630, 6.2 KB checked in by kavaisan, 11 years ago (diff)

tein peliin toisen kentän.

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5using System.Collections.Generic;
6
7namespace Tasohyppely1
8{
9    class Tasohyppely : PhysicsGame
10    {
11        const double nopeus = 200;
12        const double hyppyVoima = 4500;
13        const int ruudunLeveys = 50;
14        const int ruudunKorkeus = 200;
15
16
17        IntMeter pisteLaskuri;
18        ValueDisplay pisteNaytto;
19
20        PlatformCharacter pelaaja1;
21
22        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
23
24
25        protected override void Begin()
26        {
27            kenttaNro = 0;
28            Level.Width = 2000;
29            Level.Height = 1000;
30
31            // Luodaan pistelaskuri
32            pisteLaskuri = new IntMeter(0);
33
34            // luodaan pistelaskunäyttö
35            pisteNaytto = new ValueDisplay();
36            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
37            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
38            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
39            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
40            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
41
42            // Zoomataan lähemmäksi
43            Camera.ZoomFactor = 2.0;
44
45            Camera.StayInLevel = true;
46
47            seuraavaKentta();
48            MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
49        }
50
51        void seuraavaKentta()
52        {
53            ClearAll();
54            pisteLaskuri.Reset();
55
56            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
57            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
58
59            // Asetetaan painovoima
60            Gravity = new Vector(0, -1000);
61
62            luoKentta();
63            lisaaNappaimet();
64            Camera.Follow(pelaaja1);
65        }
66
67        void luoKentta()
68        {
69            Level.CreateBorders();
70            Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
71            var merkit = new Dictionary<char, ObjectCreator>();
72
73            merkit['='] = LuoPalikka;
74            merkit['^'] = lisaaMaali;
75            merkit['w'] = lisaaTuuppaaja;
76
77            char[,] ruudut = null;
78            if (2 == kenttaNro)
79            {
80                ruudut = Tiles.ReadFromFile("kentta.txt");
81            }
82
83            if (1 == kenttaNro)
84            {
85                ruudut = Tiles.ReadFromFile("TextFile1.txt");
86            }
87
88           
89            Tiles.Insert(this, ruudut, merkit, ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
90
91           
92
93            lisaaMaali();
94            lisaaPelaajat();
95        }
96        PhysicsObject lisaaTuuppaaja()
97        {
98            PhysicsObject tuuppaaja = PhysicsObject.CreateStaticObject(30.0, 30.0, Shapes.Circle);
99            tuuppaaja.Tag = "tuuppaaja";
100            //tuuppaaja.IgnoresCollisionResponse = true;
101            tuuppaaja.Image = LoadImage("imagesCAAXX6KH");
102            return tuuppaaja;
103        }
104
105        PhysicsObject LuoPalikka()
106        {
107            PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
108            palikka.Shape = Shapes.Rectangle;
109            palikka.Color = Color.Gray;
110            return palikka;
111        }
112        void lisaaTaso(double x, double y)
113        {
114            PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30);
115            taso.Color = Color.Green;
116            taso.X = x;
117            taso.Y = y;
118            Add(taso);
119        }
120
121        void lisaaPelaajat()
122        {
123            pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
124            pelaaja1.Mass = 4.0;
125            pelaaja1.Image = LoadImage("norsu");
126            pelaaja1.X = - 1650;
127            pelaaja1.Y = Level.Bottom + 200;
128
129            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiKenttaOlioon);
130
131            Add(pelaaja1);
132        }
133
134        PhysicsObject lisaaMaali()
135        {
136            PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50, 50, Shapes.Circle);
137            maali.Tag = "maali";
138            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
139           
140            maali.Image = LoadImage("tahti");
141            return maali;
142        }
143
144        void lisaaNappaimet()
145        {
146            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
147            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
148
149            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
150            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
151            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
152
153            lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne);
154        }
155
156        void lisaaGamePadNappaimet(GamePad controller)
157        {
158            controller.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
159
160            controller.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
161            controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
162            controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
163        }
164
165        void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
166        {
167            hahmo.Walk(nopeus);
168        }
169
170        void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
171        {
172            hahmo.Jump(voima);
173        }
174
175        void osuiKenttaOlioon(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject)
176        {
177            if (otherObject.Tag.ToString() == "maali")
178            {
179                this.PlaySound("maali");
180                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
181                seuraavaKentta();
182                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
183            }
184
185            if (otherObject.Tag.ToString() == "tuuppaaja")
186            {
187                MessageDisplay.Add("Tormattiin tuuppaajaan");
188                collidingObject.Hit(new Vector(0, -10000));
189                Explosion e = new Explosion(100);
190                e.Position = otherObject.Position;
191                Add(e);
192                otherObject.Destroy();
193
194            }
195
196        }
197    }
198}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.