source: 2009/renne_l/Tasohyppely1/Peli.cs @ 460

Revision 286, 9.2 KB checked in by rejulein, 14 years ago (diff)

Zombi tasohyppely

Line 
1using System;
2using Microsoft.Xna.Framework;
3using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
4using Microsoft.Xna.Framework.Input;
5using Microsoft.Xna.Framework.Media;
6
7using Physics2DDotNet;
8using AdvanceMath;
9using Jypeli;
10using Jypeli.ScreenObjects;
11using Jypeli.Assets;
12
13
14namespace Tasohyppely1
15{
16    // Yksinkertainen tasohyppely.
17    class Tasohyppely : PhysicsGame
18    {
19        #region Muuttujat
20
21        const double liikeVoima = 4000;
22        const double hyppyVoima = 2500;
23
24        Meter<int> pisteLaskuri;
25        ValueDisplay pisteNaytto;
26
27        PlatformCharacter pelaaja1;
28        PhysicsObject maali;
29
30        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
31
32        #endregion
33
34
35        #region Alustukset
36        protected override void LoadContent()
37        {
38            // Asetetaan kentän numero nollaksi, jota kasvatetaan kentän latauksessa (aina siis vähintään 1)
39            kenttaNro = 0;
40
41            DrawPerimeter = false; // ei haluta piirtää kentän reunoja
42
43            // Luodaan pistelaskuri
44            pisteLaskuri = new Meter<int>(0, 0, 1000000);
45
46            // luodaan pistelaskunäyttö
47            pisteNaytto = new ValueDisplay(this);
48            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
49            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
50            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
51            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
52            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
53
54            // Asetetaan painovoima
55            Gravity = new Vector2D(0, -1000);
56
57            // Zoomataan lähemmäksi
58            Camera.ZoomFactor = 2.0;
59
60            aloitaUusiPeli();
61
62        }
63
64        void aloitaUusiPeli()
65        {
66            MessageDisplay.Clear();
67
68            kenttaNro = 0;
69
70            // ladataan kenttä
71            Level = seuraavaKentta();
72
73            // Laitetaan peliohje näyttöön
74            MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
75            MessageDisplay.Add("Mutta varo haamuja...");
76        }
77        #endregion
78
79
80        #region KentanLataus
81        Level seuraavaKentta()
82        {
83            pisteLaskuri.Reset();
84            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
85            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
86            Level seuraava = luoKentta();
87            lisaaNappaimet();
88            Camera.Follow(pelaaja1);
89            return seuraava;
90        }
91
92        Level luoKentta()
93        {
94            Level kentta = new Level(this, 2000, 1000);
95            kentta.CreateBorder();
96            kentta.Borders.Visible = false;
97            kentta.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
98
99            Platform alusta = new Platform(kentta.Width, 300, Color.LightGreen);
100            alusta.X = 0;
101            alusta.Y = kentta.Bottom - alusta.Height / 2;
102            kentta.Objects.Add(alusta);
103
104            lisaaPieniTaso(kentta, -200, -350);
105            lisaaPieniTaso(kentta, 0, -200);
106            lisaaPieniTaso(kentta, 400, -150);
107
108            lisaaPieniTaso(kentta, 500, 0);
109            lisaaPieniTaso(kentta, 400, 100);
110
111            lisaaMaali(kentta);
112            lisaaPelaajat(kentta);
113            lisaaTahdet(kentta);
114
115            int vihollistenMaara = kenttaNro;
116            lisaaViholliset(kentta, vihollistenMaara);
117
118            return kentta;
119        }
120
121        void lisaaPieniTaso(Level kentta, double x, double y)
122        {
123            Platform taso = new Platform(100, 30, Color.Green);
124            taso.X = x;
125            taso.Y = y;
126            kentta.Objects.Add(taso);
127        }
128
129        void lisaaPelaajat(Level kentta)
130        {
131            pelaaja1 = new PlatformCharacter(4, Shapes.CreateCircle(20));
132            pelaaja1.Texture = Content.Load<Texture2D>("norsu");
133            pelaaja1.X = 0;
134            pelaaja1.Y = kentta.Bottom + 120;
135
136            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
137
138            kentta.Objects.Add(pelaaja1);
139        }
140
141        void lisaaTahdet(Level kentta)
142        {
143            for (int i = 0; i < 20; i++)
144            {
145                PhysicsObject tahti = new PhysicsObject(0.005, Shapes.CreateCircle(12));
146                tahti.X = RandomGen.NextDouble(-475.0, 475.0);
147                tahti.Y = 400.0;
148                tahti.Restitution = 1.0;
149                tahti.Texture = Content.Load<Texture2D>("tahti");
150                AddCollisionHandler(tahti, keraa);
151                kentta.Objects.Add(tahti);
152
153            }
154        }
155
156        void lisaaMaali(Level kentta)
157        {
158            maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(Shapes.CreateCircle(25));
159            maali.Tag = "maali";
160            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
161            maali.X = 0;
162            maali.Y = 325;
163            maali.Texture = Content.Load<Texture2D>("tahti");
164            kentta.Objects.Add(maali);
165        }
166
167        void lisaaViholliset(Level kentta, int kpl)
168        {
169            for (int i = 0; i < kpl; i++)
170            {
171                PlatformCharacter vihollinen = new PlatformCharacter(100, Shapes.CreateCircle(30));
172                vihollinen.Brain = new RandomMoverBrain();
173                vihollinen.X = maali.X;
174                vihollinen.Y = maali.Y;
175                vihollinen.IgnoresGravity = true;
176                vihollinen.Texture = Content.Load<Texture2D>("vihollinen");
177                AddCollisionHandler(vihollinen, tuuppaa);
178                kentta.Objects.Add(vihollinen);
179            }
180        }
181        #endregion
182
183
184        #region Nappaimet
185        // Lisää peliin kaikki näppäimet
186        void lisaaNappaimet()
187        {
188            ClearControls();
189            //Yleiset näppäimet
190            Controls.Listen(Keys.Enter, ButtonPosition.Pressed, uusiPeli, "Aloittaa uuden pelin");
191
192            // Pelaajan näppäimet
193            Controls.Listen(Keys.Left, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, new Vector2D(-liikeVoima, 0));
194            Controls.Listen(Keys.Right, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, new Vector2D(liikeVoima, 0));
195            Controls.Listen(Keys.Up, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
196
197            lisaaGamePadNappaimet(PlayerIndex.One, pelaaja1);
198        }
199
200        void lisaaGamePadNappaimet(PlayerIndex pelaajaNro, PlatformCharacter pelaaja)
201        {
202            //Yleiset näppäimet
203            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.Start, ButtonPosition.Pressed, uusiPeli, "Aloittaa uuden pelin");
204
205            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.DPadLeft, ButtonPosition.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja, new Vector2D(-liikeVoima, 0));
206            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.DPadRight, ButtonPosition.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja, new Vector2D(liikeVoima, 0));
207            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.A, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja, hyppyVoima);
208        }
209
210        // Näppäimiin liitetyt toiminnot alkavat tästä -->
211        bool liikuta(ControlEvent e)
212        {
213            PlatformCharacter hahmo = e.Parameter0 as PlatformCharacter;
214            Vector2D voima = e.Parameter1.ToVector2D();
215            hahmo.Walk(e.Time, voima);
216            return false;
217        }
218
219        bool hyppaa(ControlEvent e)
220        {
221            PlatformCharacter hahmo = e.Parameter0 as PlatformCharacter;
222            double voima = e.Parameter1.ToDouble();
223
224            if (hahmo.Jump(voima))
225            {
226                this.PlaySound("hyppays");
227            }
228            return false;
229        }
230
231        bool uusiPeli(ControlEvent e)
232        {
233            aloitaUusiPeli();
234            return true;
235        }
236        #endregion
237
238
239        #region Tapahtumat
240        // Kun osutaan maaliin
241        void osuiMaaliin(Collision collision)
242        {
243            if (collision.Other.Tag == "maali")
244            {
245                this.PlaySound("maali");
246                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
247                Level = seuraavaKentta();
248                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
249            }
250        }
251
252        // Kerää tähden ja antaa pisteen
253        void keraa(Collision collision)
254        {
255            if (collision.Other.Equals(pelaaja1))
256            {
257                PhysicsObject tahti = collision.Obj;
258                tahti.Destroy();
259
260                this.PlaySound("kerays", -0.5, 0.5);
261                pisteLaskuri.Value += 1;
262            }
263        }
264
265        // Haamu tuuppaa pelaajaa
266        void tuuppaa(Collision collision)
267        {
268            if (collision.Other is PlatformCharacter)
269            {
270                double luku1 = RandomGen.NextIntRange(-10000, -8000, 8000, 10000);
271                double luku2 = RandomGen.NextIntRange(-10000, -8000, 8000, 10000);
272
273                if (collision.Other == pelaaja1)
274                {
275                    // pieni värinä törmäyksestä
276                    Controls.GameControllers[PlayerIndex.One].Vibrate(0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.1);
277                }
278                this.PlaySound("tuuppaus");
279                collision.Other.Hit(new Vector2D(luku1, luku2));
280            }
281        }
282        #endregion
283    }
284}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.