source: 2009/jaakko_n/Tasohyppely2/Peli.cs @ 1618

Revision 284, 9.2 KB checked in by jaaknarh, 10 years ago (diff)

ja taas

Line 
1using System;
2using Microsoft.Xna.Framework;
3using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
4using Microsoft.Xna.Framework.Input;
5using Microsoft.Xna.Framework.Media;
6
7using Physics2DDotNet;
8using AdvanceMath;
9using Jypeli;
10using Jypeli.ScreenObjects;
11using Jypeli.Assets;
12
13
14namespace Tasohyppely2
15{
16    // Yksinkertainen tasohyppely.
17    class Tasohyppely : PhysicsGame
18    {
19        #region Muuttujat
20
21        const double liikeVoima = 4000;
22        const double hyppyVoima = 2500;
23
24        Meter<int> pisteLaskuri;
25        ValueDisplay pisteNaytto;
26
27        PlatformCharacter pelaaja1;
28        PhysicsObject maali;
29
30        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
31
32        #endregion
33
34
35        #region Alustukset
36        protected override void LoadContent()
37        {
38            // Asetetaan kentän numero nollaksi, jota kasvatetaan kentän latauksessa (aina siis vähintään 1)
39            kenttaNro = 0;
40
41            DrawPerimeter = false; // ei haluta piirtää kentän reunoja
42
43            // Luodaan pistelaskuri
44            pisteLaskuri = new Meter<int>(0, 0, 1000000);
45
46            // luodaan pistelaskunäyttö
47            pisteNaytto = new ValueDisplay(this);
48            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
49            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
50            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
51            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
52            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
53
54            // Asetetaan painovoima
55            Gravity = new Vector2D(0, -1000);
56
57            // Zoomataan lähemmäksi
58            Camera.ZoomFactor = 2.0;
59
60            aloitaUusiPeli();
61
62        }
63
64        void aloitaUusiPeli()
65        {
66            MessageDisplay.Clear();
67
68            kenttaNro = 0;
69
70            // ladataan kenttä
71            Level = seuraavaKentta();
72
73            // Laitetaan peliohje näyttöön
74            MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
75            MessageDisplay.Add("Mutta varo haamuja...");
76        }
77        #endregion
78
79
80        #region KentanLataus
81        Level seuraavaKentta()
82        {
83            pisteLaskuri.Reset();
84            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
85            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
86            Level seuraava = luoKentta();
87            lisaaNappaimet();
88            Camera.Follow(pelaaja1);
89            return seuraava;
90        }
91
92        Level luoKentta()
93        {
94            Level kentta = new Level(this, 2000, 1000);
95            kentta.CreateBorder();
96            kentta.Borders.Visible = false;
97            kentta.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
98
99            Platform alusta = new Platform(kentta.Width, 300, Color.Green);
100            alusta.X = 0;
101            alusta.Y = kentta.Bottom - alusta.Height / 2;
102            kentta.Objects.Add(alusta);
103
104            lisaaPieniTaso(kentta, -200, -350);
105            lisaaPieniTaso(kentta, 0, -200);
106            lisaaPieniTaso(kentta, 400, -150);
107
108            lisaaPieniTaso(kentta, 500, 0);
109            lisaaPieniTaso(kentta, 400, 100);
110
111            lisaaMaali(kentta);
112            lisaaPelaajat(kentta);
113            lisaaTahdet(kentta);
114
115            int vihollistenMaara = kenttaNro;
116            lisaaViholliset(kentta, vihollistenMaara);
117
118            return kentta;
119        }
120
121        void lisaaPieniTaso(Level kentta, double x, double y)
122        {
123            Platform taso = new Platform(100, 30, Color.Green);
124            taso.X = x;
125            taso.Y = y;
126            kentta.Objects.Add(taso);
127        }
128
129        void lisaaPelaajat(Level kentta)
130        {
131           
132
133            pelaaja1.Texture = Content.Load<Texture2D>("norsu");
134            pelaaja1.X = 0;
135            pelaaja1.Y = kentta.Bottom + 120;   
136
137            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
138
139            kentta.Objects.Add(pelaaja1);
140        }
141
142        void lisaaTahdet(Level kentta)
143        {
144            for (int i = 0; i < 20; i++)
145            {
146                PhysicsObject tahti = new PhysicsObject(0.005, Shapes.CreateCircle(12));
147                tahti.X = RandomGen.NextDouble(-475.0, 475.0);
148                tahti.Y = 400.0;
149                tahti.Restitution = 1.0;
150                tahti.Texture = Content.Load<Texture2D>("tahti");
151                AddCollisionHandler(tahti, keraa);
152                kentta.Objects.Add(tahti);
153
154            }
155        }
156
157        void lisaaMaali(Level kentta)
158        {
159            maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(Shapes.CreateCircle(25));
160            maali.Tag = "maali";
161            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
162            maali.X = 0;
163            maali.Y = 325;
164            maali.Texture = Content.Load<Texture2D>("tahti");
165            kentta.Objects.Add(maali);
166        }
167
168        void lisaaViholliset(Level kentta, int kpl)
169        {
170            for (int i = 0; i < kpl; i++)
171            {
172                PlatformCharacter vihollinen = new PlatformCharacter(100, Shapes.CreateCircle(30));
173                vihollinen.Brain = new RandomMoverBrain();
174                vihollinen.X = maali.X;
175                vihollinen.Y = maali.Y;
176                vihollinen.IgnoresGravity = true;
177                vihollinen.Texture = Content.Load<Texture2D>("vihollinen");
178                AddCollisionHandler(vihollinen, tuuppaa);
179                kentta.Objects.Add(vihollinen);
180            }
181        }
182        #endregion
183
184
185        #region Nappaimet
186        // Lisää peliin kaikki näppäimet
187        void lisaaNappaimet()
188        {
189            ClearControls();
190            //Yleiset näppäimet
191            Controls.Listen(Keys.Enter, ButtonPosition.Pressed, uusiPeli, "Aloittaa uuden pelin");
192
193            // Pelaajan näppäimet
194            Controls.Listen(Keys.Left, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, new Vector2D(-liikeVoima, 0));
195            Controls.Listen(Keys.Right, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, new Vector2D(liikeVoima, 0));
196            Controls.Listen(Keys.Up, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
197
198            lisaaGamePadNappaimet(PlayerIndex.One, pelaaja1);
199        }
200
201        void lisaaGamePadNappaimet(PlayerIndex pelaajaNro, PlatformCharacter pelaaja)
202        {
203            //Yleiset näppäimet
204            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.Start, ButtonPosition.Pressed, uusiPeli, "Aloittaa uuden pelin");
205
206            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.DPadLeft, ButtonPosition.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja, new Vector2D(-liikeVoima, 0));
207            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.DPadRight, ButtonPosition.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja, new Vector2D(liikeVoima, 0));
208            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.A, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja, hyppyVoima);
209        }
210
211        // Näppäimiin liitetyt toiminnot alkavat tästä -->
212        bool liikuta(ControlEvent e)
213        {
214            PlatformCharacter hahmo = e.Parameter0 as PlatformCharacter;
215            Vector2D voima = e.Parameter1.ToVector2D();
216            hahmo.Walk(e.Time, voima);
217            return false;
218        }
219
220        bool hyppaa(ControlEvent e)
221        {
222            PlatformCharacter hahmo = e.Parameter0 as PlatformCharacter;
223            double voima = e.Parameter1.ToDouble();
224
225            if (hahmo.Jump(voima))
226            {
227                this.PlaySound("hyppays");
228            }
229            return false;
230        }
231
232        bool uusiPeli(ControlEvent e)
233        {
234            aloitaUusiPeli();
235            return true;
236        }
237        #endregion
238
239
240        #region Tapahtumat
241        // Kun osutaan maaliin
242        void osuiMaaliin(Collision collision)
243        {
244            if (collision.Other.Tag == "maali")
245            {
246                this.PlaySound("maali");
247                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
248                Level = seuraavaKentta();
249                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
250            }
251        }
252
253        // Kerää tähden ja antaa pisteen
254        void keraa(Collision collision)
255        {
256            if (collision.Other.Equals(pelaaja1))
257            {
258                PhysicsObject tahti = collision.Obj;
259                tahti.Destroy();
260
261                this.PlaySound("kerays", -0.5, 0.5);
262                pisteLaskuri.Value += 1;
263            }
264        }
265
266        // Haamu tuuppaa pelaajaa
267        void tuuppaa(Collision collision)
268        {
269            if (collision.Other is PlatformCharacter)
270            {
271                double luku1 = RandomGen.NextIntRange(-10000, -8000, 8000, 10000);
272                double luku2 = RandomGen.NextIntRange(-10000, -8000, 8000, 10000);
273
274                if (collision.Other == pelaaja1)
275                {
276                    // pieni värinä törmäyksestä
277                    Controls.GameControllers[PlayerIndex.One].Vibrate(0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.1);
278                }
279                this.PlaySound("tuuppaus");
280                collision.Other.Hit(new Vector2D(luku1, luku2));
281            }
282        }
283        #endregion
284    }
285}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.