source: 2009/aku_k @ 9364

Name Size Rev Age Author Last Change
../
Pong 37   10 years akpekorh
WindowsPeli1 60   10 years akpekorh
Aliohjelma 83   10 years akpekorh Muutoksia valmiiseen runkoon. Elämämittari, tekstuureja poistettu.
AvaruudenMuukalaiset 172   10 years akpekorh valmisa pelimoottori, kaksi tasoa!
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.