source: 2009/aku_k/AvaruudenMuukalaiset/Ohjelma.cs @ 6741

Revision 83, 410 bytes checked in by akpekorh, 11 years ago (diff)

Muutoksia valmiiseen runkoon. Elämämittari, tekstuureja poistettu.

Line 
1#region Usings
2using System;
3#endregion
4
5namespace AvaruudenMuukalaiset
6{
7    static class Ohjelma
8    {
9        /// <summary>
10        /// The main entry point for the application.
11        /// </summary>
12        static void Main(string[] args)
13        {
14            using (Tasohyppely peli = new Tasohyppely())
15            {
16                peli.Run();
17            }
18        }
19    }
20}
21
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.