source: 2009/aku_k/Aliohjelma/Peli.cs @ 7415

Revision 83, 1.6 KB checked in by akpekorh, 10 years ago (diff)

Muutoksia valmiiseen runkoon. Elämämittari, tekstuureja poistettu.

Line 
1#region Usings
2using System;
3using System.Collections.Generic;
4using System.Linq;
5using Microsoft.Xna.Framework;
6using Microsoft.Xna.Framework.Audio;
7using Microsoft.Xna.Framework.Content;
8using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
9using Microsoft.Xna.Framework.Input;
10using Microsoft.Xna.Framework.Media;
11using Jypeli;
12using Jypeli.ScreenObjects;
13using Jypeli.Assets;
14using AdvanceMath;
15using Physics2DDotNet;
16using Physics2DDotNet.Shapes;
17#endregion
18
19namespace Aliohjelma
20{
21    public class Peli : RealTimeGame
22
23    {
24       
25        protected override void LoadContent()
26        {
27
28            int i = 0;
29
30            while (i < 100)
31            {
32                LisaaYmpyra();
33                i++;
34               
35            }
36
37            int summa = LaskeYhteen(3, 10);
38            string merkkijono = summa.ToString();
39            MessageDisplay.Add(merkkijono);
40           
41            LisaaYmpyra();
42
43           
44           
45
46        }
47        int LaskeYhteen(int a, int b)
48        {
49            int summa = a + b;
50            return summa;
51        }
52
53        void LisaaYmpyra()
54        {
55            IShape ympyra = Shapes.CreateCircle(10.0);
56            PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(10.0, ympyra);
57            pallo.X = RandomGen.NextDouble (-1000, 1000);
58            pallo.Y = RandomGen.NextDouble (-1000, 1000);
59            Level.Objects.Add(pallo);
60            //vaikeeaaaaa
61           
62           
63           
64             
65           
66           
67
68
69
70           
71           
72           
73        }
74
75       
76
77   
78
79
80       
81   
82
83   
84   
85    }
86
87}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.