source: 2009/aki_p/Voimien Bokku/Muistiinpanot.txt @ 6433

Revision 188, 231 bytes checked in by akeepylv, 11 years ago (diff)
Line 
1- miten viholliset saa liikkumaan vain tason (platformin) päällä laidasta laitaan (eikä tipu maahan)
2- hyppäämiseen oma tekstuuri?
3- miten miekan saa vaikuttamaan viholliseen, eli vihollinen pitäisi saada kuolemaan miekan iskusta
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.