source: 2009/aapo_p/Tankkipeli1/Peli.cs @ 1973

Revision 63, 2.6 KB checked in by aaalalpe, 11 years ago (diff)
Line 
1#region Usings
2using System;
3using System.Collections.Generic;
4using System.Linq;
5using Microsoft.Xna.Framework;
6using Microsoft.Xna.Framework.Audio;
7using Microsoft.Xna.Framework.Content;
8using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
9using Microsoft.Xna.Framework.Input;
10using Microsoft.Xna.Framework.Media;
11using Jypeli;
12using Jypeli.ScreenObjects;
13using Jypeli.Assets;
14using AdvanceMath;
15using Physics2DDotNet;
16using Physics2DDotNet.Shapes;
17#endregion
18
19namespace Tankkipeli1
20{
21    public class Peli : PhysicsGame
22    {
23        Tank tankki;
24
25        protected override void LoadContent()
26        {
27            // Luodaan tankki ja lisätään se peliin
28            tankki = new Tank(this, "tankki");
29            Level.Objects.Add(tankki);
30            tankki.Cannon.Power.Value = 100;
31            tankki.Cannon.Clip.Ammo.Value = 10000000;
32
33            // Luodaan maasto
34            Level.CreateGround(10, 50, 20, Color.LightGreen);
35
36            // Luodaan reunat
37            Level.CreateBorder();
38
39            // Asemoidaan tankki
40            tankki.Y = Level.Bottom + 100;
41
42            // Asetetaan painovoima
43            Gravity = new Vector2D(0, -200);
44
45            // Asetetaan näppäimet
46            Controls.Listen(Keys.Left, ButtonPosition.Down, aja, "Liiku vasemmalle", tankki, Tank.MaxTorque * 1000000);
47            Controls.Listen(Keys.Right, ButtonPosition.Down, aja, "Liiku oikealle", tankki, -Tank.MaxTorque * 1000000);
48            Controls.Listen(Keys.Up, ButtonPosition.Down, kaannaPutkea, "Käännä putkea vastapäivään", tankki, Angle.Degrees(1));
49            Controls.Listen(Keys.Down, ButtonPosition.Down, kaannaPutkea, "Käännä putkea myötäpäivään", tankki, Angle.Degrees(-1));
50            Controls.Listen(Keys.Space, ButtonPosition.Down, ammu, "ammu", tankki);
51        }
52
53        bool aja(ControlEvent e)
54        {
55            Tank t = e.Parameter0 as Tank;
56            double vaanto = e.Parameter1.ToDouble();
57
58            // Kiihdytetään tankin vauhtia
59            t.Accelerate(vaanto);
60
61            return false;
62        }
63
64        bool kaannaPutkea(ControlEvent e)
65        {
66            Tank t = e.Parameter0 as Tank;
67            Angle kaanto = e.Parameter1.ToAngle();
68
69            // Tässä käännetään tankin piippua
70            t.TurnCannon(kaanto);
71
72            return false;
73        }
74        bool ammu(ControlEvent e)
75        {
76            Tank t = e.Parameter0 as Tank;
77            Projectile p;
78            p = t.Cannon.Shoot();
79            if (p != null)
80            {
81                Level.Objects.Add(p);
82            }
83           
84            return false;
85        }
86    }
87}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.