wiki:XNAohjelmointi
Last modified 10 years ago Last modified on 2009-07-14 14:23:33

Siirtyminen XNA-ohjelmointiin

Jypelillä pärjää vielä hyvin kurssin jälkeenkin ja se taipuu monipuolisiin peleihin. Jossain vaiheessa voi kuitenkin olla tarpeen opetella Jypelin alla olevan XNA Frameworkin salaisuuksia.

Joitain merkittävämpiä eroja Jypelin ja XNA:n kesken:

 • Koordinaatisto: Jypelissä origo on ruudun keskellä, XNA:ssa se on vasemmassa yläkulmassa.
 • Koodi jakautuu XNA-pelissä viiteen metodiin:
  • Initialize (peli alustetaan tässä ennen sen alkua, asetetaan esim. pistelaskurit ja luodaan kentät jne.)
  • LoadContent (tuttu myös Jypelistä, mutta käyttö hieman eri: ladataan kaikki sisältö, kuten esim. tekstuurit, äänet jne.)
  • UnloadContent (käytetään sisältöjen "purkamiseen" tai tyhjentämiseen)
  • Update (pelilogiikka ajetaan updatessa, esimerkiksi maailman päivitys, törmäystarkistukset, kontrollien kuuntelu ja äänten toisto)
  • Draw (piirtäminen tapahtuu aina Draw-metodissa)
 • XNA:ssa ei suoraan tule fysiikkamoottoria mukana, vaan sellainen täytyy erikseen liittää tai tehdä oma fysiikka. Jypelissä käytetty fysiikkamoottori on nimeltään Physics2D.Net. Myös muita fysiikkamoottoreita on olemassa XNA:lle.

Linkkejä

XNA:han tutustuminen kannattaa aloittaa tutoriaaleista, joita löytyy seuraavista linkeistä.

Oppaita XNA-ohjelmoinnin aloittamiseen

XNA-ohjeita