wiki:VisualStudioYmparisto
Last modified 10 years ago Last modified on 2009-07-09 09:58:18

Visual Studio

Kurssilla käytetään ohjelmointiin Microsoftin kehittämää ohjelmaa nimeltä Visual Studio. Sillä onnistuu koodin kirjoittaminen, ohjelman debuggaus (eli virheenjäljitys) ja monet muut ohjelmoinnissa tarvittavat asiat. Tällaisesta ohjelmointityökalusta käytetään yleisemmin nimitystä IDE (tulee englannin kielen sanoista Integrated Development Environment). Näissä oppaissa viitataankin Visual Studioon usein lyhenteellä IDE.

Professional vs. express...

käynnistäminen

Visual studion voi käynnistää käynnistä-valikosta valitsemalla

Käynnistä -> Kaikki ohjelmat -> Microsoft Visual Studio 2008 -> Microsoft Visual Studio 2008

Englanninkielisessä Windowsissa

Start -> All Programs -> Microsoft Visual Studio 2008 -> Microsoft Visual Studio 2008

TODO: miten express...

Perusnäkymä

Visual Studion ikkuna näyttää tältä:

Ikkunassa on seuraavia osia:

  • Yläreunassa on työkalurivi, josta löytyy useimmin tarvittavat toiminnot.
  • Suurimman osan ikkunasta vie yleensä editori, jossa on koodi jota kirjoitetaan. Jos yhtään tiedostoa ei ole avattu, tässä ei näy mitään.
  • Ikkunan oikeassa reunassa on projektinäkymä, jossa näkyy projektissa tarvittavat tiedostot.

Nämä osat on korostettu seuraavassa kuvassa:

Avatut tiedostot näkyvät välilehtinä editorin yläreunassa. Välilehteä klikkaamalla voi vaihtaa avattujen tiedostojen välillä.

Projektit ja Solutionit

Visual studiossa uuden ohjelman luomista varten luodaan Projekti (engl. project). Joitakin ohjelmia varten saattaa olla tarvetta useammalle projektille. Tätä varten projekteja voi koota solutionin alle. Uutta projektia luodessa Visual Studio tekee automaattisesti solutionin, johon projekti liitetään. Yleensä solutioneista ei tarvitse välittää sen enempää.

Seuraavasta projektinäkymästä selviää, että IDE:ssä on auki solution Fysiikkapeli1, jossa on yksi projekti, nimeltään myös Fysiikkapeli1. Projektin alla on lueteltu projektiin kuuluvia tiedostoja.

Kun tuplaklikkaat tiedostoa projektinäkymästä, aukeaa tiedosto editoriin.

Editori

Ohjeita tekstieditorin käyttöön: Editori.

Tekstin editointi tapahtuu samaan tapaan kuin muissakin editoreissa. Lisäksi käytössä on monia ominaisuuksia erityisesti ohjelmakoodin kirjoittamiseen, kuten Koodin täydennys.

XBox 360-projektin luominen

XBox 360-projektin luominen onnistuu tekemällä kopio Windows-projektista. Kopio luodaan klikkaamalla projektinäkymästä projektia hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Create Copy of Project for Xbox 360. Uusi Xbox-projekti ilmestyy projektinäkymään.

Kun IDE:ssä on auki projektit sekä PC:lle, että XBoxille, täytyy erikseen valita kummalla alustalla peliä ajetaan. Tämä tapahtuu työkalurivin alasvetolistasta, josta on valittavissa

  • x86 PC-peliä varten
  • Xbox 360

Muita toimintoja

Attachments