Changes between Version 27 and Version 28 of Pong/Vaihe7


Ignore:
Timestamp:
2012-06-20 12:43:18 (7 years ago)
Author:
juiitamm
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Pong/Vaihe7

  v27 v28  
  157157void LisaaLaskurit() 
  158158{ 
  159     pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri( Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0 ); 
  160     pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri( Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0 ); 
   159    pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   160    pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
  161161} 
  162162}}} 
   
  191191 [[Image(source:/trunk/help_symbols/does_not_work_yet.png, nolink)]] 
  192192 
  193 Aliohjelman, jossa törmäys käsitellään, '''täytyy olla''' aina seuraavanlainen: Paluuarvo on `void` (eli ei palauteta mitään) ja parametreina on kaksi `PhysicsObject`-luokan oliota. __Ensimmäinen parametri on se olio jonka törmäyksiä kuunnellaan__, eli törmääjä (meillä se on siis pallo). __Toinen parametri on törmäyksen kohde__, jota ei vielä tunneta.  
   193Aliohjelman, jossa törmäys käsitellään, '''täytyy olla''' aina seuraavanlainen:  
   194 * Paluuarvo on `void` (eli ei palauteta mitään). 
   195 * Parametreina on kaksi `PhysicsObject`-luokan oliota.  
   196  * Ensimmäinen parametri on se olio jonka törmäyksiä kuunnellaan, eli törmääjä (meillä se on siis pallo).  
   197  * Toinen parametri on törmäyksen kohde, jota ei vielä tunneta.  
  194198 
  195199Aliohjelman voi toki nimetä vapaasti, kunhan sama nimi annetaan parametrina `AddCollisionHandler`-kutsussa. 
   200 
   201'''Lisää''' siis seuraavanlainen aliohjelma: 
  196202{{{ 
  197203#!C# 
  198204void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
  199205{ 
  200 } 
  201 }}} 
  202  
  203 __Kun törmäyksen käsittelevään aliohjelmaan tullaan, tiedetään vasta että pallo on törmännyt '''johonkin'''__. 
  204  
  205 Jotta selviää mihin se on törmännyt täytyy tehdä hiukan vertailua. Törmäys vasempaan reunaan selviää tarkastamalla onko törmäyksen kohde ja vasen reuna yksi ja sama olio. Miten tämä onnistuisi? 
  206  
  207 Jotta vertailu olisi helppo suorittaa, meidän täytyy taas hiukan muuttaa aiempaa koodia. Kun aiemmin loimme kenttään kaikki reunat kutsumalla `Level.CreateBorders`-aliohjelmaa, emme saaneet paluuarvona minkäänlaista viittausta luotuihin reunoihin. Jokaiselle reunalle on kuitenkin olemassa oma aliohjelma, joka luo sen. Lisäksi nuo aliohjelmat palauttavat luodun olion, jonka voimme vaikkapa sijoittaa johonkin muuttujaan. Esimerkiksi pelkkä vasen reuna luodaan aliohjelmakutsulla `Level.CreateLeftBorder`. Tämä aliohjelma ei ota vastaan parametreja.  
  208  
  209 Etsi `LuoKentta`-aliohjelmasta seuraava rivi: 
  210 {{{ 
  211 #!C# 
  212 Level.CreateBorders( 1.0, false ); 
  213 }}} 
  214  
  215 '''Korvataan''' tämä rivi. Sen paikalle luodaan reunat uudestaan yksitellen. Tehdään ensin vasen reuna tähän tapaan: 
  216  
   206 
   207} 
   208}}} 
   209 
   210Kun törmäyksen käsittelevään aliohjelmaan tullaan, tiedetään vasta että pallo on törmännyt '''johonkin'''. 
   211 
   212Jotta selviää mihin se on törmännyt täytyy tehdä hiukan vertailua.  
   213 
   214Törmäys vasempaan reunaan selviää tarkastamalla onko törmäyksen kohde ja vasen reuna yksi ja sama olio. Miten tämä onnistuisi? 
   215 
   216Jotta vertailu olisi helppo suorittaa, meidän olisi hyvä saada kentän vasen reuna johonkin muuttujaan. 
   217 
   218Muutetaan koodia niin, että luodaan kenttään reunat yksitellen eikä kaikkia kerralla. 
   219 
   220'''Pyyhi''' `LuoKentta`-aliohjelmasta seuraava rivi: 
   221{{{ 
   222#!C# 
   223Level.CreateBorders(1.0, false); 
   224}}} 
   225 
   226'''Tilalle kirjoita''' ensin vasemman reunan luonti tähän tapaan: 
  217227{{{ 
  218228#!C# 
   
  222232}}} 
  223233 
  224 Aliohjelma `CreateLeftBorder` ei ota vastaan parametreja kuten `CreateBorders`, joten reunan ominaisuudet täytyy muuttaa halutuiksi jälkikäteen. `CreateLeftBorder`:in paluuarvona on luotu reunaolio. Koska reuna on tyyppiä `PhysicsObject`, sijoitetaan `CreateLeftBorder`:in palauttama olio sen tyyppiseen muuttujaan nimeltä vasenReuna. Muuttujan avulla reunan ominaisuuksia voidaan muuttaa. 
  225  
  226 '''Tee''' vasemman reunan luonnin perään '''samalla tavalla''' oikea reuna (`CreateRightBorder`), alareuna (`CreateBottomBorder`) ja yläreuna (`CreateTopBorder`). 
  227  
  228 Nyt törmäyksen kohteen tarkistaminen on helppoa. Voidaan tehdä yksinkertainen yhtäsuuruusvertailu `==`-merkintää käyttäen (Muista, yhtäsuuruus on C#:ssa kaksi `=`-merkkiä!) kuten tässä:  
  229 {{{ 
  230 #!C# 
  231 if ( kohde == vasenReuna ) 
  232 { 
  233     // ... 
  234 } 
  235 }}} 
  236  
  237 Kun törmäyksen kohde on tiedossa, on pisteiden kasvattaminen helppoa. Jos pallo osuu oikeaan reunaan, kasvatetaan pelaajan 1 pisteitä yhdellä. `IntMeter`-tyyppisen laskurin sisältämään arvoon pääsee käsiksi sen `Value`-ominaisuuden kautta. 
  238  
  239 Vasempaan reunaan törmäys käsitellään samaan tapaan, nyt vain kasvatetaan pelaajan 2 pisteitä. Näin törmäyksen käsittelystä saadaan seuraavan näköinen: 
  240  
  241 {{{ 
  242 #!C# 
  243 void KasittelePallonTormays( PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde ) 
  244 { 
  245     if ( kohde == oikeaReuna ) 
   234Reunan ominaisuudet täytyy nyt muuttaa halutuiksi jälkikäteen. 
   235 
   236'''Tee''' vasemman reunan luonnin perään '''samalla tavalla''' 
   237 * '''oikea reuna''' (`CreateRightBorder`),  
   238 * '''alareuna''' (`CreateBottomBorder`) ja  
   239 * '''yläreuna''' (`CreateTopBorder`). 
   240 
   241`KasittelePallonTormays`-aliohjelmassa voimme nyt tutkia onko törmäyksen kohde sama olio kuin muuttuja `vasenReuna` tai `oikeaReuna`. 
   242 
   243Kun vertaillaan onko kaksi asiaa samaa, käytetään `==`-merkintää. 
   244 
   245Jos pallo osuu oikeaan reunaan, kasvatetaan pelaajan 1 pistelaskurin arvoa (`pelaajan1Pisteet.Value`). Laskureiden arvo on niiden `Value`-ominaisuudessa. Vastaavasti vasen reuna. 
   246 
   247'''Lisää''' tarkistukset `KasittelePallonTormays`-aliohjelmaan: 
   248{{{ 
   249#!C# 
   250void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   251{ 
   252    if (kohde == oikeaReuna) 
  246253    { 
  247254        pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
  248255    } 
  249     else if ( kohde == vasenReuna ) 
   256    else if (kohde == vasenReuna) 
  250257    { 
  251258        pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   
  254261}}} 
  255262 
  256 Äskeisessä koodissa tuli vastaan vielä yksi uusi asia: toisen `if`-lauseen edessä on sana `else` (suom. muuten).  
  257  
  258 Tämä tarkoittaa sitä, että `else`-sanan jälkeen tuleva `if`-lause suoritetaan vain, jos sitä edeltävän `if`-lauseen ehto oli epätosi. Tässä tapauksessa `else` ei ole aivan välttämätön, sillä jos pallo osuu kentän oikeaan reunaan, ei se voi samalla osua vasempaan reunaan. 
   263Merkintä `+=` tarkoittaa, että merkinnän vasemmalla puolella olevaan arvoon lisätään se mitä on merkinnän oikealla puolella. 
   264 
   265Toisen `if`-lauseen edessä sana `else` (suom. muuten) tarkoittaa sitä, että `else`-sanan jälkeen tuleva `if`-lause suoritetaan vain, jos sitä edeltävän `if`-lauseen ehto oli epätosi.  
  259266 
  260267Noista kahdesta `if`-lauseesta ei siis koskaan suoriteta molempia samalla kertaa. On myös hyvin mahdollista, että kumpaakaan niistä ei suoriteta, jos vaikkapa pallo osuu mailaan. 
   
  262269 [[Image(source:/trunk/help_symbols/does_not_work_yet.png, nolink)]] 
  263270 
  264 Jotta oikeaan ja vasempaan reunaan päästään käsiksi `KasittelePallonTormays`-aliohjelmassa, ne täytyy taas lisätä attribuuttien joukkoon, josta ne näkyvät kaikille aliohjelmille. Tee siis vielä seuraavat muutokset: 
  265  
  266 {{{ 
  267 #!html 
  268 <div style="margin: 0px 0px 0px 5%; color: black; background-color: #EEEEEE; border-width: 2px"> 
   271Jotta oikeaan ja vasempaan reunaan päästään käsiksi `KasittelePallonTormays`-aliohjelmassa, ne täytyy taas lisätä attribuuttien joukkoon, josta ne näkyvät kaikille aliohjelmille. 
   272 
   273'''Tee''' vielä seuraavat muutokset: 
   274{{{ 
   275#!html 
   276<div style="margin: 0px; color: black; background-color: #F7F7F7; border: 2px solid #D7D7D7;"> 
  269277<pre style="margin: 0px; padding: 0px;"> 
  270278public class Peli : PhysicsGame 
   
  303311 
  304312</pre> 
  305 <pre style="background-color: #BBFFBB; margin: 0px; padding: 0px;"> 
  306         vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
  307 </pre> 
  308 <pre style="margin: 0px; padding: 0px;"> 
   313<pre style="background-color: #f55; margin: 0px; padding: 0px; width: 175px"> 
   314        PhysicsObject   
   315</pre> 
   316<pre style="margin-top: -1.2em; padding: 0px;"> 
   317                      vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
  309318        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
  310319        vasenReuna.IsVisible = false; 
  311320</pre> 
  312 <pre style="background-color: #BBFFBB; margin: 0px; padding: 0px;"> 
  313         oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
  314 </pre> 
  315 <pre style="margin: 0px; padding: 0px;"> 
   321<pre style="background-color: #f55; margin: 0px; padding: 0px; width: 175px"> 
   322        PhysicsObject </pre> 
   323</pre> 
   324<pre style="margin-top: -1.2em; padding: 0px;"> 
   325                      oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
  316326        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
  317327        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   
  342352Pong-pelin koodi kaikkine mailoineen ja pistelaskuineen näyttää nyt suunnilleen tältä: 
  343353 
   354{{{ 
   355#!html 
   356</div> 
   357}}} 
   358 
  344359[[Include(source:/trunk/esimerkit/Pong/Vaihe7/Pong.cs, svn:mime-type=text/plain;svn:eol-style=native;)]] 
  345360 
  346361 
  347 {{{ 
  348 #!html 
  349 </div> 
  350 }}} 
  351  
  352362---- 
  353363