wiki:Pong/Vaihe1
Last modified 5 years ago Last modified on 2014-10-14 09:31:42

Muilla kielillä:
Pong-peli, vaihe 1

Tämä on Pong-tutoriaalin osa 1/7. Tämän vaiheen aikana

 • Luodaan ruudulla näkyvä pallo

Aloitamme pelin luomisen tyhjästä projektista, joka luotiin edellisen ohjeen mukaan.

Voit katsoa tämän ohjeen myös videona (avataksesi uuteen välilehteen paina Ctrl + hiiren vasen): osa 1 (kesto 08:57), osa 2 (06:08). Muista katsoa videot HD-laadulla.

Kun projekti on luotu, voit kokeilla ajaa ohjelmaa vaikka samantien painamalla näppäimistöstä F5-näppäintä, valikosta Debug -> Start Debugging tai klikkaamalla työkaluriviltä Play-symbolia.

source:/trunk/help_symbols/try_to_run.png

Aluksi pelissä näkyy vain tyhjä ruutu.

Pelistä pääsee pois painamalla näppäimistöltä Esc (tai Alt + F4).


Tämän vaiheen lopuksi peli näyttää suunnilleen tältä:

1. Ohjelmoinnin aloittaminen

Uudessa projektissa on paljon tiedostoja. Projektin tiedostot näkyvät Visual Studion oikeassa reunassa. Tässä vaiheessa meitä kiinnostaa ainoastaan tiedosto nimeltä Pong.cs, johon tulee C#-ohjelmointikielellä kirjoitettavaa koodia. Tuplaklikkaa tuota tiedostoa, jolloin se aukeaa editoriin muokattavaksi.

2. Ohjelmakoodi

Kooditiedosto sisältää pelin koodin eli kuvauksen siitä, mitä peli tekee. Tätä koodia lähdemme nyt muokkaamaan.

Koodia on useita rivejä, mutta nyt keskitymme vain aliohjelmaan nimeltä Begin (suom. aloita), joka näyttää tältä:

public override void Begin()
{
  // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän

  PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
  Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
}

Begin-aliohjelma suoritetaan ensimmäisenä kun peli käynnistetään. Se on siten sopiva paikka tehdä pelin alustukset, kuten pelihahmojen luominen ja sijoittaminen oikeille paikoilleen.

Etsi Begin koodista. Aliohjelman nimi Begin on kerrottu ensimmäisen rivin lopussa ja nimen jälkeen on kaarisulut ´(´ ja ´)´.

Nimen ja kaarisulkujen jälkeen tulee aaltosulut ´{´ ja ´}´.

Aaltosulkujen väliin kirjoitetaan aliohjelmalle kuuluvat koodirivit.

// -alkuinen vihreällä näkyvä rivi on kommentti. Se ei tee pelin kannalta mitään, vaan on ainoastaan muistuttamassa pelin ohjelmoijaa eli sinua, että pelin alustus tehdään tässä. Voit halutessasi poistaa tuon rivin.

Kommenttirivin jälkeen on kaksi riviä, jotka tekevät peliin lopetuspainikkeen. Koska emme nyt tee peliä puhelimelle, voit pyyhkiä rivin, joka alkaa sanalla PhoneBackButton.

3. Olion luominen

Ensimmäisenä haluamme lisätä peliimme pallon. Palloa varten luodaan olio, joka on tyyppiä PhysicsObject eli fysiikkaolio. Koska teemme fysiikkapeliä, käytämme fysiikkaolioita, jotka käyttäytyvät fysiikan lakien mukaan eli pomppivat, törmäävät, jne. Fysiikkaolio pitää sisällään kappaleille kuuluvia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi kuvio tai massa.

Kirjoita Begin-aliohjelmaan, aaltosulkujen väliin uuden fysiikkaolion luominen:

PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);

Uusi PhysicsObject-tyyppinen olio luodaan ja sijoitetaan PhysicsObject-tyyppiseen muuttujaan nimeltä pallo.

 • Ensin kerrotaan, että käytössämme on PhysicsObject-tyyppinen muuttuja jonka nimi on pallo.
 • Muuttujan pallo arvoksi asetetaan uusi PhysicsObject-olio, jonka tekee meille samanniminen aliohjelma.
 • Aliohjelman nimen jälkeen annetaan suluissa parametreja, jotka kertovat minkä kokoisen fysiikkaolion haluamme. Parametrien järjestyksellä on väliä.

Fysiikkaolion parametrit ovat desimaalilukuja ja ne annetaan järjestyksessä ensin leveys, sitten korkeus. Tässä pallon leveydeksi ja korkeudeksi asetettiin 40.0 (huomaa, että desimaaleja erottamaan käytetään pistettä). Mittayksikkö voi olla mitä tahansa, voit vaikka kuvitella sen olevan senttimetrejä.

Jotta pallo tulisi osaksi peliä, täytyy se lisätä pelikentän olioiden joukkoon.

Kirjoita tämä rivi pallon luomisen jälkeen:

Add(pallo);

Komento Add lisää sille annetun olion pelikentälle.

Nyt Begin-aliohjelmasi pitäisi näyttää tältä:

public override void Begin()
{
  PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
  Add(pallo);

  Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
}


Muista tallentaa tiedostosi muutaman minuutin välein. Tallentaminen tapahtuu joko valitsemalla ''File''-valikosta kohta ''Save Pong.cs'' tai näppäinkomennolla Ctrl + S.

Visual Studio tosin tallentaa työsi myös silloin kun ajat pelin F5-näppäimellä.

Kokeile toimiiko peli!

source:/trunk/help_symbols/try_to_run.png

4. Olio palloksi

Pallomme ei vielä näytä pallolta. Fysiikkaoliolla on kuitenkin olemassa sellainen ominaisuus kuin Shape eli muoto. Haluamme muuttaa pallo-nimisen fysiikkaoliomme muoto-ominaisuuden ympyräksi. Olion luonnin jälkeen sen muotoa voidaan muuttaa seuraavalla tavalla:

pallo.Shape = Shape.Circle;

Pallon edessä ei enää tarvitse kirjoittaa PhysicsObject, kun se on kerran esitelty sen tyyppisenä muuttujana. Muodon muuttaminen täytyy tehdä vasta olion luonnin jälkeen. Jos se tehtäisiin sitä ennen, eihän edes olisi vielä olemassa mitään fysiikkaobjektia nimeltä pallo.

Pallon halkaisijaksi tulee nyt 40.0, eli sen koko määräytyy olion luonnissa annetuista leveydestä ja korkeudesta.

Lisää tämä rivi pallon luonnin ja kenttään lisäämisen väliin. Nyt Begin-aliohjelman pitäisi näyttää suunnilleen tältä:

public override void Begin()
{
  PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
  pallo.Shape = Shape.Circle;
  Add(pallo);

  Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
}

Huomaa, että vaikka meillä oli muuttuja nimeltä pallo, se olikin aluksi pelissä neliön muotoinen. Tietokone ei siis ymmärrä mitä muuttujien nimet tarkoittavat. Se ei yleensä välitä niistä niin kauan kuin nimiä vain käyttää sen mielestä oikein. Nimet ovat kuitenkin tärkeitä ihmisille, jotka yrittävät ymmärtää ohjelmakoodia. Hyvin ja kuvaavasti nimetyt muuttujat ja aliohjelmat helpottavat huomattavasti koodin lukemista niin koodin kirjoittajan kuin lukijankin kannalta! Eihän olisi ymmärrettävää antaa pallolle nimeksi esimerkiksi "kolmio", "olio1" tai "sdaydfs".

Nyt kun ajat ohjelman (F5-näppäin), pitäisi keskellä ruutua näkyä pallo, kuten tämän sivun alussa olevassa kuvassa.

source:/trunk/help_symbols/try_to_run.png

5. Lopputulos

Valmiin ensimmäisen vaiheen koodin näet seuraavasta linkistä:

https://trac.cc.jyu.fi/projects/npo/browser/trunk/esimerkit/Pong/Vaihe1/Pong.csAttachments