wiki:PainovoimanLisaaminen
Last modified 7 years ago Last modified on 2011-06-03 10:09:00

Jypelin käyttöohjeet » Miten painovoima lisätään?

Fysiikkapeliin lisätään painovoima kirjoittamalla seuraava koodi:

Gravity = new Vector( 0.0, -800.0 );

Painovoima siis määritetään erikseen x- ja y-suunnille. Yleensä halutaan kuitenkin, että painovoima vetää kappaleita alaspäin, jolloin x:n arvona on aina 0 ja y:n arvo on jokin negatiivinen luku. Kannattaa kokeilla, miten painovoima muuttuu, kun x:n ja y:n arvoja vaihtelee.

Ylhäältäpäin kuvatuissa fysiikkapeleissä (TopDownPhysicsGame), esimerkiksi autopeleissä, painovoima ilmaistaan pelkän desimaaliluvun avulla:

Gravity = -800.0;