wiki:OlionUlkonako

Version 18 (modified by jamanikk, 10 years ago) (diff)

--

Miten olion ulkonäköä voi muuttaa?

Luodaan ensin olio, jonka ulkonäköä esimerkeissä muutetaan:

PhysicsObject olio = new PhysicsObject( 10, Shapes.CreateRectangle( 100, 50 ) );
  • Olion massa on 10 ja se on suorakaiteen muotoinen. Suorakaiteen leveys on 100 ja korkeus 50.

1. Väri

Värin voi vaihtaa seuraavalla tavalla:

olio.Color = Color.Gray;

Esimerkissä siis oliosta tehtiin harmaa. Värejä on valmiina paljon ja niistä voi valita haluamansa.

Omia värejä voi myös tehdä seuraavasti:

olio.Color = new Color( 0, 0, 0 );

Oliosta tuli musta. Ensimmäinen arvo kertoo punaisen värin määrän, toinen arvo vihreän värin määrän ja kolmas sinisen värin määrän. "Värimaailman" lyhenne RGB (Red Green Blue) tulee tästä. Lyhenteestä on helppo muistaa missä järjestyksessä värit tulevat. Määrät ovat välillä 0-255.

Muitakin tapoja värien asettamiseen on olemassa, mutta näillä kahdella pärjää jo hyvin.

2. Koko

Kokoa voi vaihtaa seuraavasti:

olio.Width = leveys;
olio.Height = korkeus;

Saman asian voi tehdä myös vektorin avulla yhdellä rivillä:

olio.Size = new Vector2D( leveys, korkeus );

3. Tekstuuri

Tekstuuri pitää olla Contentissa, josta se ladataan ja asetetaan oliolle:

Texture2D tekstuuri = Content.Load<Texture2D>( "kuvanNimi" );
olio.Texture = tekstuuri;

Saman voi tehdä myös lyhyemmin:

olio.Texture = Content.Load<Texture2D>( "kuvanNimi" );
  • Kohta kuvanNimi on Contentiin siirretyn kuvan nimi esimerkiksi, jos kuva on kissa.png, niin kuvan nimi on silloin pelkkä kissa.

4. Muoto

Yleensä olion muoto annetaan jo oliota luotaessa. Muotoa voi kuitenkin myös jälkikäteen muuttaa. Esimerkiksi:

IShape muoto = Shapes.CreateFromTexture( tekstuuri, new Vector2D( 1, 1 ), 100 );
olio.Shape = muoto;

Saman voi tehdä lyhyemmminkin:

olio.Shape = Shapes.CreateFromTexture( tekstuuri, new Vector2D( 1, 1 ), 100 );

Loppuhuomautus

Kaikissa esimerkeissä on käytetty olion nimeä olio, esim. olio.Color. Huomaan, että olion tilalla voi olla mikä vaan muu nimi. Jos on luotu PhysicsObject kissa, niin tällöin kutsutaankin kissa.xxxx eli esim. kissa.Color.

Attachments