wiki:OlionUlkonako

Version 12 (modified by vesal, 10 years ago) (diff)

--

Miten olion ulkonäköä voi muuttaa?

1. Väri

Värin voi vaihtaa seuraavalla tavalla:

kissa.Color = Color.Gray;

Esimerkissä siis kissa-oliosta tehtiin harmaa. Värejä on valmiina paljon ja niistä voi valita haluamansa.

Omia värejä voi myös tehdä seuraavasti:

kissa.Color = new Color( 0, 0, 0 );

Kissasta tuli musta. Ensimmäinen arvo kertoo punaisen värin määrän, toinen arvo vihreän värin määrän ja kolmas sinisen värin määrän. "Värimaailman" lyhenne RGB (Red Green Blue) tulee tästä. Lyhenteestä on helppo muistaa missä järjestyksessä värit tulevat. Määrät ovat välillä 0-255.

Muitakin tapoja värien asettamiseen on olemassa, mutta näillä kahdella pärjää jo hyvin.

2. Koko

Kokoa voi vaihtaa seuraavasti:

kissa.Width = leveys;
kissa.Height = korkeus;

Saman asian voi tehdä myös näin:

kissa.Size = new Vector2D( leveys, korkeus );

3. Tekstuuri

Tekstuuri pitää olla Contentissa, josta se ladataan ja asetetaan oliolle:

Texture2D tekstuuri = Content.Load<Texture2D>( "kuvanNimi" );
kissa.Texture = tekstuuri;

Saman voi tehdä myös lyhyemmin:

kissa.Texture = Content.Load<Texture2D>( "kuvanNimi" );
  • Kohta kuvanNimi on Contentiin siirretyn kuvan nimi esimerkiksi, jos kuva on kissa.png, niin kuvan nimi on silloin pelkkä kissa.

4. Muoto

Yleensä olion muoto annetaan jo oliota luotaessa. Muotoa voi kuitenkin myös jälkikäteen muuttaa. Esimerkiksi:

IShape muoto = Shapes.CreateFromTexture( tekstuuri, new Vector2D( 1, 1 ), 100 );
kissa.Shape = muoto;

Saman voi tehdä lyhyemmminkin:

kissa.Shape = Shapes.CreateFromTexture( tekstuuri, new Vector2D( 1, 1 ), 100 );

Attachments