wiki:NappainKomentoja
Last modified 4 years ago Last modified on 2015-02-04 12:43:43

Näppäinkomentoja koneen käyttöä nopeuttamaan

Näppäinkomentojen (sanotaan myös näppäinoikoteiksi) käyttö nopeuttaa työskentelyä huomattavasti. Käsi ja hartiat rasittuvat vähemmän, kun ei tarvitse käyttää koko ajan hiirtä.

Seuraavissa listauksissa komento kuten

Ctrl + C

tarkoittaa, että Ctrl-painike pidetään alaspainettuna samalla kun painetaan C-kirjainta.

1. Yleiset Windows-pikanäppäimet

Alt + TabVaihda ohjelmasta toiseen
Alt + Shift + TabVaihda ohjelmasta toiseen (liikkuminen vastapäivään)

http://kurssit.it.jyu.fi/npo/2010/luentomateriaali/www/alt-tab.gif

Windows-näppäin (eli Win-näppäin tai Winkey) löytyy useimmista näppäimistöistä Ctrl ja Alt -näppäinten välistä, ks. yllä.

Win + EAvaa Oma tietokone
Win + DNäytä työpöytä
Win + RSuorita (Run)
Win + TabSama kuin Alt + Tab mutta "hienompi" (toimii Windows Vistassa ja 7:ssa)

2. Tekstinkäsittely

Näppäinkomentoja voi käyttää useimmissa Windows-ohjelmissa, kuten tekstinkäsittelyohjelmissa ja Visual Studiossa.

Perustoiminnot

Ctrl + Ckopioi
Ctrl + Xleikkaa
Ctrl + Vliitä
Ctrl + Zkumoa edellinen toiminto

Saattaa olla myös apua

Ctrl + Avalitse kaikki (teksti) ko. ikkunasta
Homekursori rivin alkuun
Endkursori rivin loppuun
Shift + nuoletvalitse tekstiä
Ctrl + nuoli vas./oik.hyppää yhden sanan yli
Ctrl + Shift + nuoli vas./oik.kuten edellä, mutta valitsee tekstiä samalla
Ctrl + pyyhkimisnappipyyhi kursorin vasemmalla oleva sana(nosa)
Ctrl + Delpyyhi kursorin oikealla puolella oleva sana(nosa)

Lisätietoa

Ctrl + Homekursori tiedoston alkuun
Ctrl + Endkursori tiedoston loppuun
Shift + Homevalitse kaikki kursorin ja rivin alun välissä ko. rivillä oleva teksti
Shift + Endkuten edellä, mutta valinta tehdään kursorista rivin loppuun
Ctrl + Shift + Homevalitse kaikki teksti kursorin ja tiedoston alun väliltä
Ctrl + Shift + Endvalitse kaikki teksti kursorin ja tiedoston lopun väliltä

Lisäksi: maalaa rivejä ja paina sarkaita sisentää vastaavasti Shift+sarkain poistaa sisennystä

3. Nettiselaimet

Ctrl + TLuo uusi välilehti
Ctrl + TabSiirry seuraavalle välilehdelle
Ctrl + Shift + TabSiirry edelliselle välilehdelle
F11Koko ruudun näyttötila päälle (pois pääset klikkaamalla uudestaan F11
F6Siirry osoiteriville (ainakin Firefox, IE)
F6, TabSiirry Google-hakupalkkiin

4. Visual Studio

Näitä voi käyttää Visual Studiossa ohjelmoidessa. Pikanäppäimiä voi myös muuttaa halutessaan asetuksista.

Seuraavissa kohdissa esimerkiksi

Ctrl + E, C

tarkoittaa, että Ctrl-painike pidetään alaspainettuna samalla kun painetaan E-kirjainta. Tämän jälkeen painetaan C-kirjainta vielä uudestaan (Ctrl-painiketta ei tarvitse enää painaa). Katso animaatio alla.

Perustoiminnot

F5suorittaa ohjelman eli käynnistää pelin
F6käännä ohjelma (build) ilman pelin käynnistämistä
Ctrl + Fetsi
Ctrl + Hetsi ja korvaa
F3etsi seuraava
F2uudelleennimeä
Ctrl + E, Dsiistii koodin

Muita näppäinkomentoja

F12menee määritelmän kohtaan koodissa (esim. aliohjelmaan)
Ctrl + E, Ckommentoi valinnan
Ctrl + E, Upoistaa valinnan kommenteista
Ctrl + Miinuspalaa edelliseen kohtaan
Ctrl + Shift + Miinuspalaa seuraavaan kohtaan
Ctrl + VälilyöntiNäyttää intellisensen tai täydentää lauseen loppuun
Ctrl + M, MKutistaa tai laajentaa koodia (esim. region)
Ctrl + K, CKommentoi valinta
Ctrl + K, UPoista valinta kommenteista
Ctrl + K, REtsii koodista kaikki viittaukset kursorin alla olevaan (muuttujan tai funktion) nimeen
Ctrl + P, EnterLuo aliohjelmakutsusta rungon.
Ctrl + . Avaa pikkumenun joka virheen vasemmassa alakulmassa.
Shift + F10 Sama kuin hiiren oikean näppäimen menu

Ctrl-W viittaa window:iin, seuraavilla näppäinkomennoilla siis pääset liikkumaan ikkunoiden välillä

Ctrl + W, SSiirry Solution Exploreriin (esc-näppäimellä pääset takaisin)
Ctrl + W, ENäytä Error List -paneeli

Näppäinkomennot debug-moodissa

F9luo breakpointin
F10hyppää yli
F11hyppää sisään
Shift + F11hyppää ohi
Ctrl + F5jatkaa debuggausta
Shift + F5lopettaa debuggauksen

IntelliSense-täydennyksiä

'prop' + 2 x Tabpublic int MyProperty { get; set; }
'if' + 2 x Tabif ( true ) { }
'for' + 2 x Tabfor (int i = 0; i < length; i++) { }
'switch' + 2 x Tabswitch (switch_on) { default: }
'while' + 2 x Tabwhile ( true ) { }

Katso lisää VS-pikanäppäimiä:

Attachments