wiki:KurssiSoftat
Last modified 9 months ago Last modified on 2018-10-10 09:16:24

Nuorten peliohjelmointikurssilla tarvittavat ohjelmistot

Tämä sivu on siirretty TIM-järjestelmään.

Ks. https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tie/ohj1/tyokalut/kehitystyokalut-k2018