wiki:KirjastojenLiittaminenKasin
Last modified 5 years ago Last modified on 2014-06-25 13:37:38

Jypeli-kirjaston liittäminen projektiin käsin

Kurssilla käytetään paitsi Visual Studion tarjoamia standardikirjastoja, myös Jypeli-kirjastoa.

Yleisesti, kirjastot ovat levyllä tiedostoina, joiden pääte on .dll, esimerkiksi Jypeli on tiedostossa nimeltä Jypeli.dll. Agorassa mikroluokan koneissa kirjasto pitäisi sijaita hakemistossa C:\MyTemp\lib. Jos tuo hakemisto puuttuu, voit hakea sen näiden ohjeiden mukaan:

KirjastonHakeminen

Kurssilla käytettävät projektimallit liittävät kirjaston mukaan uusiin projekteihin. Jos sinulla ei kuitenkaan ole valmiita projektimalleja käytössä, tai jos kirjasto on eri paikassa kuin mistä projektimallit luulevat sen olevan, täytyy kirjasto liittää projektiin näiden ohjeiden mukaan.

Voit katsoa tämän ohjeen myös videona (kesto 02:47).

1. Kirjastoa ei löydy

Avaa Visual Studion solution explorerissa References-kansio painamalla sen vieressä olevaa pientä plus-merkkiä. References-kansiossa näkyy projektiin liitetyt kirjastot. Jos jokin kirjasto on liitetty projektiin mukaan, mutta sitä ei löydy, näkyy kirjaston kohdalla keltainen merkki kuten kuvassa kirjastojen Jypeli2-kirjaston kohdalla.

2. Viitteiden lisääminen kirjastoihin

Viitteen lisääminen olemassaolevaan kirjastoon tapahtuu seuraavasti:

  1. Klikkaa solution explorerista References-kansiota hiiren oikealla painikkeella ja valitse Add Reference...
  2. Valitse aukeavasta ikkunasta Browse-välilehti.
  3. Etsi kirjasto levyltä. Mikroluokkien koneissa kirjasto löytyy seuraavasti:
    1. Valitse pudotusvalikosta My Computer
    2. Avaa hakemistot järjestyksessä Local Disk (C:) » MyTemp » lib
  4. Valitse liitettävä kirjasto (Jypeli4.dll) klikkaamalla .dll-päätteistä tiedostoa.
  5. Paina OK.

Attachments