wiki:FysiikkaBugienKorjaus
Last modified 7 years ago Last modified on 2012-02-06 07:32:37

Jypelin käyttöohjeet » Pallon liikkeen korjaaminen tasaiseksi

Pongissa ja muissa arcade-peleissä Jypelin fysiikka toimii usein epätyydyttävästi. Pallon vauhti saattaa hidastua törmäyksistä. Tällä sivulla on toimia tämän korjaamiseksi.

Pallon nopeuden pitäminen tasaisena.

Seuraavalla koodilla (joka lisätään peliluokkaan) pallon nopeuden saa pysymään tasaisena vaakasuunnassa. Samaa ideaa soveltamalla nopeuden saa tasaiseksi myös pystysuunnassa.

const double PALLON_MIN_NOPEUS = 500;

protected override void Update(Time time)
{
  if (pallo != null && Math.Abs(pallo.Velocity.X) < PALLON_MIN_NOPEUS)
  {
    pallo.Velocity = new Vector(pallo.Velocity.X * 1.1, pallo.Velocity.Y);
  }
  base.Update(time);
}