wiki:Editori
Last modified 10 years ago Last modified on 2009-06-25 11:25:21

Tekstieditorin käyttäminen

Ohjeita tekstieditorin käyttöön. Ohjeet pätevän useimpiin käytössä oleviin editoreihin, mukaan lukien Visual Studio.

Tekstieditori on ohjelma, joka sopii tekstin kirjoittamiseen. Nämä ohjeet on esitetty notepad-editorilla, joka tulee Windowsin mukana. Samat ohjeet pätevät kuitenkin moneen muuhunkin editoriin.

Perusteet

Seuraavassa kuvassa on notepad-editori, jossa on kirjoitettu sana kissa. Sanan perässä näkyy kursori (pystysuora viiva), joka on se kohta johon näppäimistöllä kirjoitettu teksti tulee.

Kursorin voi siirtää eri paikkaan hiirellä klikkaamalla.

Editorin käyttö on usein tehokkainta näppäinkomentoja käyttämällä. Tärkeimpiä komentoja on lueteltu omalla sivulla: NappainKomentoja

Kursorin liikuttelu näppäimistöllä

Kursorin liikuttaminen on usein nopeaa näppäimistöltä.

  • Nuolinäppäimiä painamalla kursori liikkuu yhden kirjaimen verran.
  • Painamalla Ctrl-painiketta alaspainettuna ja vasenta tai oikeata nuolta kursori hyppää kokonaisen sanan kerrallaan.

Tekstin valitseminen

Editorissa voi valita tekstiä "maalaamalla" osan tekstistä. Valitsemista tarvitaan myöhemmissä kohdissa. Seuraavassa kuvassa on valittuna osa tekstistä:

Valitseminen tapahtuu hiirellä painamalla hiiren vasen painike alas, siirtämällä hiirtä valittavan tekstin yli ja vapauttamalla vasen painike.

Näppäimistöllä valitseminen tapahtuu käyttämällä aiemmin esiteltyjä komentoja kursorin liikuttamiseen siten, että Ctrl-näppäimen lisäksi painetaan myös shift-näppäintä (shift- eli vaihtonäppäin on näppäimistössä ctrl-näppäimen yläpuolella). Kokeilemalla selviää parhaiten.

Tekstin kopiointi ja siirtäminen

Tekstiä voi siirtää seuraavasti:

  1. Valitse teksti, jonka haluat siirtää
  2. Klikkaa hiiren oikeata painiketta ja valitse aukeavasta valikosta Leikkaa (engl. Cut). Näppäinkomento Ctrl + X.
  3. Vie kursori paikkaan, johon haluat siirtää tekstin
  4. Klikkaa hiiren oikeata painiketta ja valitse Liitä (engl. Paste). Näppäinkomento Ctrl + V.

Tekstiä voi kopioida seuraavasti:

  1. Valitse teksti, jonka haluat kopioida
  2. Klikkaa hiiren oikeata painiketta ja valitse Kopioi (engl. Copy). Näppäinkomento Ctrl + C.
  3. Vie kursori paikkaan, johon kopioitu teksti tulee
  4. Klikkaa hiiren oikeata painiketta ja valitse Liitä (engl. Paste). Näppäinkomento Ctrl + V.

Tällä tavoin tekstiä voi myös kopioida tai siirtää eri ohjelmien välillä. Esimerkiksi nettisivulla olevan tekstin voi kopioida Visual Studion editoriin.

Attachments