wiki:AjastintenKaytto
Last modified 3 years ago Last modified on 2014-11-03 10:43:58

Muilla kielillä:

Jypelin käyttöohjeet » Miten peliin voi ajastaa tapahtumia?

 1. Ajastimen käyttö
 2. Ajastimen suorittaminen tietyn monta kertaa
 3. Ajastimen suorittaminen vain kerran
 4. Parametrin vieminen aliohjelmalle
 5. Ajastimen nopeuttaminen

Ajastimilla voi saada peliin tapahtumia esimerkiksi, että uusia vihollisia ilmestyy aina 10 sekunnin välein. Jos sen sijaan haluat pelissäsi mitata aikaa, katso ohjetta aikalaskurin tekemisestä.

Ajastimen käyttö

Ajastimen voi luoda seuraavalla tavalla:

Timer ajastin = new Timer();
ajastin.Interval = 1.5;
ajastin.Timeout += LisaaAsteroideja;
ajastin.Start();
 • Interval on aika sekunneissa, jonka välein ajastimeen liitetty tapahtuma suoritetaan.
 • Timeout on tapahtuma, joka suoritetaan.
 • Ajastin pitää muistaa käynnistää.

Ajastimeen liitetyn tapahtuman runko:

void LisaaAsteroideja()
{
  // lisätään asteroideja tässä
}

Ajastimen voi halutessaan pysäyttää:

ajastin.Stop();

Ajastimen suorittaminen tietyn monta kertaa

Muuten samoin kuin edellä, mutta ajastinta käynnistettäessä kerrotaan kuinka monta kertaa ajastintapahtuma suoritetaan:

ajastin.Start(3);

Ajastimen suorittaminen vain kerran

Jos tarvitsee vain kerran laukeavaa ajastinta, voi käyttää Timer-luokan SingleShot-metodia. Sille annetaan parametrina (double) sekuntimäärä ja aliohjelma joka suoritetaan annetun ajan kuluttua.

Timer.SingleShot(5.0, LisaaAsteroidi);

Yllä LisaaAsteroidi on valmis aliohjelma, joka ei ota parametreja. Jos haluat tehdä jotain vähän "erikoisempaa", voit käyttää delegaatteja. Alla esimerkki hahmon paikan muuttamisesta.

Timer.SingleShot(5.0, 
 delegate { hahmo.Position = hahmo.Aloituspaikka; } 
);

(Lisätietoa delegaateista.)

Parametrin vieminen aliohjelmalle

Joskus aliohjelmalle tarvitsee viedä jokin olio. Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa jokaisen vihollisen pitäisi ampua tietyn ajan välein. Jos vihollisia on monta, oman käsittelijä-aliohjelman kirjoittaminen jokaiselle viholliselle olisi työlästä. Tämähän voitaisiin ratkaista siten, että ampumisen hoitava aliohjelma ottaa vihollisen parametrina. Tälläinen aliohjelma ei kuitenkaan kelpaa ajastimelle suoraan, joten tarvitaan delegaattia:

void LuoVihollinen()
{
  PhysicsObject vihollinen = new PhysicsObject(50, 100);
  Add(vihollinen);

  Timer ajastin = new Timer();
  ajastin.Interval = 3.5; // Kuinka usein ajastin "laukeaa" sekunneissa
  ajastin.Timeout += delegate { VihollinenAmpuu(vihollinen); }; // Aliohjelma, jota kutsutaan 3.5 sekunnin välein
  ajastin.Start(); // Ajastin pitää aina muistaa käynnistää
}

Ajastimen tapahtumankäsittelijä:

void VihollinenAmpuu(PhysicsObject vihu)
{
  // Tässä ohjelmoidaan vihollisen ampuminen...
}

Huomaa:

 • Vaikka aliohjelmissa on viholliselle erinimiset muuttujat (vihollinen ja vihu), ne voivat silti viitata samaan olioon.
 • Muuttujaa vihollinen voi käyttää ainoastaan aliohjelman LuoVihollinen sisällä (koska se on määritelty siellä!). Vastaavasti muuttuja vihu näkyy ainoastaan aliohjelman VihollinenAmpuu sisällä. Tämän takia tarvittiin delegaattia vihollis-olion välittämiseen.

Ajastimen nopeuttaminen

Joskus on tarpeen nopeuttaa tai hidastaa ajastimen aikaväliä kesken pelin. Tällöin ajastinolio tulee viedä parametrina sitä käsittelevälle aliohjelmalle (tai delegaatille). Alla esimerkki, miten aikaväliä voi nopeuttaa välilyöntiä painamalla. Ota huomioon, että Interval-välin täytyy olla positiivinen luku.

using System;
using System.Collections.Generic;
using Jypeli;
using Jypeli.Assets;
using Jypeli.Controls;
using Jypeli.Effects;
using Jypeli.Widgets;

public class AjastinEsimerkki : PhysicsGame
{
 public override void Begin()
 {
  SetWindowSize(1024, 768);
  Level.Background.Image = 
   Image.FromGradient(1024, 768, new Color(20, 20, 60), new Color(60, 60, 90));
  Timer synnytaOlioita = new Timer();
  synnytaOlioita.Interval = 1.0;
  synnytaOlioita.Timeout += LuoSatunnainenPallo;
  synnytaOlioita.Start();

  Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, MuutaAjastinta, "Nopeuta", synnytaOlioita, -0.1);
  Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
 }

 void MuutaAjastinta(Timer muutettavaAjastin, double muutos)
 {
  if (muutettavaAjastin.Interval + muutos < 0) return;
  muutettavaAjastin.Interval += muutos;
 }

 void LuoSatunnainenPallo()
 {
  PhysicsObject p = new PhysicsObject(10, 10, Shape.Circle);
  p.Position = RandomGen.NextVector(Level.BoundingRect);
  p.Color = RandomGen.NextColor();
  Add(p);
 }
}

Vastaavasti jos haluat, että ajastin a nopeuttaa ajastimen b Interval:a, on tehtävä tässä tapauksessa a:lle Timeout-delegaatti. Alla oleva koodi tulisi esimerkissämme Begin-aliohjelmaan.

Timer olioidenSynnyttamisenNopeutin = new Timer();
olioidenSynnyttamisenNopeutin.Interval = 1.0;
olioidenSynnyttamisenNopeutin.Timeout += delegate
{
  if (synnytaOlioita.Interval - 0.1 <= 0) return;
  synnytaOlioita.Interval -= 0.1;
};
olioidenSynnyttamisenNopeutin.Start();