source: trunk @ 4058

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @4028   11 months anlakane Ignore "file:"-folders
(edit) @4002   13 months ramipasa Korjattu asennusskriptin bugi, jonka vuoksi uninstalleria ei tehty …
(edit) @3989   15 months ramipasa Korjattu kaatumisbugi uusien konstruktoreiden kanssa
(edit) @3987   15 months ramipasa Lisätty uusia GameObject?- ja PhysicsObject?-konstruktoreita Mikon pyynnöstä
(edit) @3983   15 months ramipasa Lisätty Timer-luokkaan uusia konstruktoreita sekä CreateAndStart?-funktio …
(edit) @3982   15 months ramipasa Vaihdettu projektimallien oletus-XNA-profiili HiDefiksi?
(edit) @3980   16 months ramipasa Lisätty Game.GetAllObjects?() ohjaajien pyynnöstä
(edit) @3979   16 months ramipasa Jypeli.dll-tiedostoon automaattisesti ajan myötä kasvava versionumero
(edit) @3978   16 months ramipasa Korjattu Level.Background.CreateGradientin? kaatuminen, jos näytön …
(edit) @3977   16 months ramipasa Korjattu DPI-bugi, eli jos näytön skaalaus Windowsin asetuksissa oli yli …
(edit) @3975   17 months ramipasa jypeli.nsi osaa nyt laittaa templatet kohdilleen yhdelle VS2017 …
(edit) @3974   17 months ramipasa Korjattu installer.py, byte-stringit eivät toimi Windows-alustalla …
(edit) @3973   17 months ramipasa Zipdir jättää nyt huomiotta tiedostot (ei-kansiot) sen sijaan, että …
(edit) @3972   17 months ramipasa Templateiden pitäisi toimia nyt myös VS2017 kanssa (toistaiseksi testattu …
(edit) @3971   17 months ramipasa Päivitetty Python-tiedostot kolmosversioon
(edit) @3903   2 years tojukarp Rampege uses the correct content extension file
(edit) @3902   2 years tojukarp Release script support for NSIS version 3
(edit) @3901   2 years tojukarp Removed outdated .msi installer project
(edit) @3900   2 years tojukarp Default to a build without WP7 support
(edit) @3897   2 years tojukarp XnaJypeli?: test project for platforms set at an angle
(edit) @3896   2 years tojukarp XnaJypeli?: support for platforms set at an angle
(edit) @3895   2 years tojukarp Debug screen from Mono version to XNA version
(edit) @3861   3 years tojukarp Brain.None and Brain.DoUpdate? made public
(edit) @3855   3 years tojukarp New CollisionHandlers? from MonoGame? to XNA
(edit) @3845   3 years tojukarp PathFollowerBrain? loop fix
(edit) @3833   3 years tojukarp AddCustomHandler? with 2 and 3 custom parameters
(edit) @3830   3 years tojukarp Events.cs added to Xbox 360 project
(edit) @3829   3 years tojukarp Custom events: AddCustomHandler?( condition, handler ) or …
(edit) @3828   3 years tojukarp Color.Mix, RandomGen?.NextLightColor? / NextDarkColor?, EmptyTest? with balls
(edit) @3823   3 years tojukarp Viewport size updates on the same cycle when window size is being changed
(edit) @3807   3 years tojukarp Updated AddCollisionHandler? parameters to reflect last commit
(edit) @3806   3 years tojukarp Added PhysicsStructure?.Mass setter, removed some of the …
(edit) @3801   3 years tojukarp Changed the encoding of Vector.cs to UTF-8+BOM so the Scandinavian …
(edit) @3800   3 years tojukarp Fixed references & removed unnecessary files
(edit) @3762   4 years tojukarp Visual Studio 2015 project templates for XNA-Jypeli
(edit) @3758   4 years tojukarp PathFollowerBrain? fixes
(edit) @3753   4 years tojukarp AbstractMoverBrain? left turn bugfix
(edit) @3740   4 years tojukarp Window controls won't be drawn on top of another window (xna-Jypeli)
(edit) @3736   4 years tojukarp Screen dimensions are updated before calling Begin.
(edit) @3735   4 years tojukarp Full screen event fix, added another SetWindowSize? for backwards …
(edit) @3734   4 years tojukarp Window class
(edit) @3729   4 years tojukarp FindLastIndex? for Compact Framework platforms.
(edit) @3728   4 years tojukarp Objects are drawn closer to the order they are added. Matching images are …
(edit) @3725   4 years tojukarp IgnoresLighting? property for GameObjects? (defaults to true if it's a …
(edit) @3716   4 years tojukarp AngularVelocity? fix
(edit) @3700   4 years tojukarp XNA: child objects are drawn on the layer after all other objects.
(edit) @3696   4 years tojukarp Shooting handler for Weapon
(edit) @3695   4 years tojukarp Removed binary and object files
(edit) @3694   4 years tojukarp Title + FormatStrings? working
(edit) @3682   4 years tojukarp Removed unnecessary files
(edit) @3660   4 years tojukarp VS2012 & 2013 templates enabled by default for silent installs
(edit) @3631   4 years tojukarp ConsoleMain? added to project templates.
(edit) @3630   4 years tojukarp Project template installation for Visual Studios 2012 & 2013
(edit) @3629   4 years tojukarp Added backwards compatibility to changeset 3615 (taeekotr: position in …
(edit) @3618   5 years tojukarp Directory bug fix
(edit) @3615   5 years taeekotr
(edit) @3614   5 years tojukarp Path for release script updated
(edit) @3612   5 years tojukarp Bugfix: Widget takes IsVisible? into account before drawing
(edit) @3611   5 years tojukarp Bugfix: added missing base method call to ParticleSystem?.Update
(edit) @3610   5 years tojukarp MultiSelectWindow item handlers called after closing the window. …
(edit) @3609   5 years osanmasa Viimeiset muutokset.
(edit) @3608   5 years osanmasa Viimeiset muutokset.
(edit) @3607   5 years osanmasa Muutoksia sovellukseen Windows Marketplacea varten.
(edit) @3606   5 years osanmasa Muutoksia sovellukseen Windows Marketplacea varten.
(edit) @3605   5 years tojukarp WP7 PushButton? handlers fixed
(edit) @3604   5 years osanmasa Lisättiin ääni-nappi.
(edit) @3603   5 years osanmasa Lisättiin ääni-nappi.
(edit) @3602   5 years tojukarp Events for PushButton?: Pressed, Released, Down
(edit) @3601   5 years osanmasa Päivitettiin valikkoja ja joitain yksityiskohtia.
(edit) @3600   5 years osanmasa Päivitettiin valikkoja ja joitain yksityiskohtia.
(edit) @3599   5 years osanmasa Tuodaan wp7-peli Valon Pilkahdus kokonaisuudessaan.
(edit) @3598   5 years osanmasa Tehdään kansio wp7-pelille Valon Pilkahdus.
(edit) @3597   5 years osanmasa Tuodaan peli Valon Pilkahdus
(edit) @3596   5 years osanmasa Kansio wp7-pelille Valon Pilkahdus.
(edit) @3512   5 years tojukarp AbsolutePosition? working with nested child objects at different angles. …
(edit) @3509   5 years tojukarp Upgraded WP7 templates
(edit) @3508   5 years tojukarp HighScoreWindow?.Message & EasyHighScore?.Text fixed
(edit) @3506   5 years tojukarp Extra check for PhysicsStructure? before adding an object. …
(edit) @3505   5 years tojukarp Extra check for PhysicsStructure? before adding an object. …
(edit) @3504   5 years tojukarp MediaPlayer?.CanPlay? property to check if the game has a permission to …
(edit) @3491   5 years tojukarp Animation.IsPlaying?
(edit) @3486   5 years tojukarp Project template line endings changed to CRLF
(edit) @3483   5 years tojukarp Default window size = resolution - title bar height
(edit) @3482   5 years tojukarp Default window size is 1024x768 or the next smallest 4:3 resolution
(edit) @3481   5 years anlakane source browser for doxygen.config
(edit) @3480   5 years anlakane
(edit) @3479   5 years anlakane
(edit) @3478   5 years anlakane
(edit) @3477   5 years anlakane
(edit) @3476   5 years anlakane
(edit) @3475   5 years tojukarp Xbox project update
(edit) @3474   5 years tojukarp Different waveforms for Oscillate and OscillateAngle?
(edit) @3473   5 years tojukarp Sampler state (texture smoothing)
(edit) @3472   5 years tojukarp FollowerBrain? CloseBrain? bug fix
(edit) @3465   5 years tojukarp GameObjectContainer? methods use IGameObject instead of GameObject?.
(edit) @3464   5 years vesal Add ja Remove muutettu IGameObject
(edit) @3463   5 years vesal Vektorin arvonta suorakaiteen perusteella, leveliin suorakaide
(edit) @3461   5 years tojukarp Fix to earlier
(edit) @3460   5 years tojukarp Missing file added
(edit) @3459   5 years tojukarp GameObjectContainer? interface
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.