wiki:WikiStart
Last modified 3 years ago Last modified on 2020-05-26 14:38:55

Nuorten peliohjelmointikurssi

Kurssilaisten wiki

In English


Nuorten peliohjelmointi

Nuorten peliohjelmointikurssi on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen järjestämä kurssi yläkouluikäisille. Kurssilla oppilaat opiskelevat ohjelmoinnin alkeita ja suunnittelevat ja tekevät oman tietokonepelin. Kurssilla ei tarvita aikaisempaa ohjelmointikokemusta. Ohjelmoinnin lisäksi kurssilla opitaan luonnontieteiden käsitteitä, kuten massa, voima tai koordinaatisto.

Jypeli on Nuorten peliohjelmointikursseja varten erityisesti kehitetty kirjasto / pelimoottori. Sille on tällä hetkellä kaksi rinnakkaista versiota:

  • Windows, XNA-perustainen, viimeksi päivitetty 1.11.2016
  • Linux/Mac, MonoGame-perustainen, viimeksi päivitetty 24.3.2016

Jypelin (ja näiden sivujen) kehitykseen voit vaikuttaa antamalla palautetta!


Ensimmäinen peli Jypelin käyttöohjeet Apuja ohjelmointiin
Suunnittelu Työkalut Wiki-sivut
Sanasto Kurssin jälkeen Päivän päätteeksi

Kursseilla tehdään seuraavat toimenpiteet päivän päätteeksi. Työt viedään palvelimelle talteen.

LUOKKADOKUMENTAATIO

Muita ohjeita

Kirjallisuutta

Muuta kurssiin liittyvää

Projektin sivut