wiki:vuosi2010
Last modified 9 years ago Last modified on 2010-02-03 12:39:06

Korppi - ParentLinkage?

Korpin kehityskohteet vuodelle 2010

Suunnitelman tehtävät ovat tällä hetkellä hyvin yleisellä tasolla ja niitä tarkennetaan asiakkaan ja käyttäjien kanssa alkuvuoden aikana.

  • Tutkintojen kokoaminen (kevät 2010)
  • Tenttipäivien hallinnan parantamiseen liittyviä tehtäviä (kevät 2010)
  • Avoimen yliopiston suoritusrekisterin (ARKO) ominaisuuksien täydentäminen (kevät 2010)
  • Opiskelijan ohjauksen (mm. eHOPS, opinnäytteet), sähköisen asioinnin sekä palautejärjestelmän kehittäminen tukemaan uuden tutkintosäännön tavoitteita (syksy 2010). Konkreettisia sisältöjä valmistellaan yhdessä asiakkaan ja käyttäjien kanssa kevään 2010 aikana.

Lisäksi yleisempiä kehityskohteita ovat:

  • Korpin asiakaspalvelun, ylläpidon ja kehittäjien työ- ja toimintamallien kehittämistä jatketaan yhteistyössä asiakkaan ja käyttäjien kanssa.
  • Kehitetään eteenpäin Korpin toimintojen esteettömyyttä, käytettävyyttä ja tietoturvaa.
  • Parannetaan Korpin ja muiden järjestelmien välisen integroinnin luotettavuutta (esim. Plone, Optima).
  • Aloitetaan uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyvien rajapintojen suunnittelu ja toteuttaminen. Näitä ovat mm. identiteetin hallinnan (IAM) järjestelmä, sähköpostiuudistus ja tietovarasto.
  • Jatketaan vuonna 2009 aloitettua monitasoista arkkitehtuurityötä, jolla vahvistetaan Korpin perusrakenteita sekä määritellään opintohallinnon järjestelmien kokonaisarkkitehtuuri valtakunnalliset kehityshankkeet huomioiden.